Chaverut – Přátelství

ZÁZNAM: Pavel Hošek: Když dva dělají totéž, není to totéž – Mojžíš a Jonáš jako modely vůdcovství

Jedna z nejvýznamnějších postav Hebrejské Bible, Mojžíš, není jen tím, kdo vyvedl Izrael z Egypta a jemuž svěřil Hospodin Tóru na Sinaji. Mojžíšova výjimečnost ve srovnání s jinou postavou Hebrejské Bible, s prorokem...

Chaverut 2023 – program

Již 19. ročník oblíbeného festivalu věnovaného Izraeli bude od pátku 27. ledna do neděle 26. března hostit Valašské Meziříčí. Návštěvníci se mohou těšit na atraktivní přednášky, besedy či filmovou projekci.

ZÁZNAM: Pavel Hošek: Tóra jako strom života– význam Tóry v židovské tradici

Tóra, v užším smyslu prvních pět biblických knih, je podle rabínských učenců Boží moudrost, ze které se zrodil celý vesmír. Studovat Tóru znamená dotýkat se svatých tajemství. Pořádáno ve spolupráci s místní pobočkou...

Jair Jirmejahu Jerochim – Chasidé a tajemství Tóry

Chasidský rabín Jair Jirmejahu Jerochim, přednáška na téma Chasidé a tajemství Tóry.  

Alena Mornštajnová – autorské čtení z knihy Hana

Záznam besedy se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou o knize Hana. Benefiční akce ve prospěch spolku Člověk člověku.