Dechová hudba města Valašské Meziříčí

Něco o „Valašské kapele“

Historie Dechové hudby města Valašské Meziříčí se traduje do roku 1957 - jako dechovky bývalého podniku Tesly Valašské Meziříčí.

Kapela účinkovala u různých oslav lidového, církevního, podnikového, či státního charakteru. Byla a je vždy dostupná široké veřejnosti. Pro svůj rozsáhlý hudební žánr nechybí na městských či vesnických veselicích a často koncertuje v prostředí okolních lázní. Je schopna zabezpečit i smuteční rozloučení. Tradičně je hostem přehlídek dechových hudeb jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Žánrově se Valašská kapela snaží dodržovat tradici lidové „Moravské“ dechovky, nejsou jí však cizí i skladby populárního či jazzového charakteru. To vše je dáno výkony skvělých dlouholetých členů kapely, jako jsou Jiří Batrla, Gusta Burda, nebo Josef Havlík, který se často chápe aranžérského pera.  Z nových opor orchestru jsou to Martin Machala, Lukáš Riedl, František Petrovický a další šikovní muzikantů z „Lidušky“.

Od roku 2009 převzal taktovku mladý dirigent a skvělý křídlovák-JUDr. David Vozák. Kapelníkem je od roku 2016 Martin Machala.

Bez zpěvu by to určitě nebylo ono, a tak Jana Holčáková -rodilá Valaška, spolu s Jiřím Batrlou nás provází slovem a písní na všech akcích.

 

Děkujeme Vám za zájem a věříme, že naše kapela bude obveselovat nejen naše, ale i Vaše srdce.

Martin Machala, kapelník,  mob. 732125098   

ČLENOVÉ KAPELY:

Kapelník: Martin Machala
Dirigent: JUDr. David Vozák
Zpěv: Jana Holčáková, Jiří Batrla

Ladislav Ondřej - tenor

Lukáš Riedl - baryton

Ondřej Bartoněk - klarinet Es
Pavla Vavříková - klarinet B1
Václav Vašíček - klarinet B2

Václav Turecky - trombon
Josef Havlík - trombon

David Vozák - křídlovka 1
Miroslav Holáň  - křídlovka1
František Petrovický - křídlovka 2

Jiří Urbanec - bas B

Martin Machala – bas F

Gustav Burda - doprovod
Jakub Bučo – doprovod
Miloš  Kulišťák - doprovod

Karel Kutálek - bicí

Miroslav Kolman - obligátka 


Dechová hudba hraje v sálech, na promenádních koncertech, na tanečních zábavách, rodinných a firemních oslavách. 

Vystupuje ve složení 14 – 18 muzikantů dle potřeby pořadatelů. Součástí dechovky je i “Valašská kapela“, ve které účinkuje 13 členů.

 

Honorář za vystoupení: maximální počet muzikantů – 8.500 Kč

třináctičlenný orchestr – 6.000 Kč

Dále účtujeme dopravu 1 x miniautobus  a případné ozvučení.

Výši honoráře je možno upravit dohodou.


V případě zájmu kontaktujte:

kapelníka: Martina Machalu mob. 732 125 098

nebo zástupce kapelníka: Ondřeje Bartoňka – 604 651 418  

e-mail: obartonek@seznam.cz


v Kulturním zařízení paní Lenku Mrnkovou -  tel. 776 207 194

email: mrnkova@kzvalmez.cz.