ZÁZNAM: Pavel Hošek: Tóra jako strom života– význam Tóry v židovské tradici

ZÁZNAM: Pavel Hošek: Tóra jako strom života– význam Tóry v židovské tradici

Tóra, v užším smyslu prvních pět biblických knih, je podle rabínských učenců Boží moudrost, ze které se zrodil celý vesmír. Studovat Tóru znamená dotýkat se svatých tajemství. Pořádáno ve spolupráci s místní pobočkou České křesťanské akademie.

Záznam besedy.