Kontakt/Informace

 

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí,

příspěvková organizace:

Komenského 1/3
Valašské Meziříčí 757 01
IČO: 00368946, DIČ: CZ00368946
Číslo datové schránky: 88egvqg
Ředitel Roman Štěrba

 

 

 

Předprodej vstupenek a recepce Zámeckého penzionu:

Turistické informační centrum 

Komenského 169
757 01  Valašské Meziříčí

Tel.: +420 571 684 558 
Tel.: +420 775 109 809 
Email: info@info-vm.cz

 

Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují za jakékoliv jiné vstupenky, ať by důvod požadované výměny nebo storna byl jakýkoliv. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají akce, komentovaných prohlídek, výstav či projekce kina, na kterou si kupuje vstupenku: místo, datum, čas, umístění sedadla v sále, viditelnost z příslušného sedadla, cenu, uplatnění slevy.

Zakoupené vstupenky je možné vrátit pouze pokud dojde ke zrušení, či změně termínu akce ze strany pořadatele. (Refundace cca do měsíce po původním termínu akce.)

 

 

Podatelna

Adresa podatelny: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, příspěvková organizace Komenského 1/3 Valašské Meziříčí 757 01
Adresa elektronické podatelny: bechna@kzvalmez.cz
Adresa datové schránky: 88egvqg

 

Dokument v digitální podobě lze doručit:

* prostřednictvím informačního systému datových schránek 
* zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu příslušné podatelny 
* na přenosném technickém nosiči dat.

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě:

* jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání, pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
* dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech: PDF (verze 1.7 a vyšší), PDF/A (ISO 19005), , DOC/DOCX a XLS/XLSX,
* přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání:

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému ), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém KZ přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li KZ schopno určit odesílatele nebo nepodaří-li se KZ ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, KZ dále dokument nezpracovává.

Mapa jak se k nám dostanete

Napište nám

(např: info@domena.cz)
captcha
(Opište červené znaky)