Chaverut – Přátelství

Jakuba Szántó: Aktuální situace na Blízkém východě

Beseda novináře a televizního reportéra Jakuba Szántó na téma Aktuální situace na Blízkém východě. Izraelská historie a současnost pohledem bývalého zahraničního zpravodaje České televize na Blízkém...

ZÁZNAM: Jair Jirmijahu Jerochim: Moše rabejnu – Mojžíš, náš učitel

  Přednáška chasidského rabína Jair Jirmijahu Jerochima na téma Moše rabejnu – Mojžíš, náš učitel. Život a úloha jedné z nejzákladnějších postav judaismu pohledem židovské tradice i současného dění v...

ZÁZNAM: Pavel Hošek: Talmud – učení Tóry v rabínské tradici

Přednáška teologa Pavela Hošeka na téma Talmud – učení Tóry v rabínské tradici. O v traktátech Talmudu zaznamenané tisícileté moudrosti rabínských učenců navazujících na odkaz biblických proroků a vedoucích zanícené...

Stream: Aktuální situace na Blízkém Východě

Zástupce státu Izrael v ČR Anna Azari a poslanec PČR Miloslav Janulík, beseda na téma Aktuální situace na Blízkém Východě.