Informace - Koronavirus

Aktuální pravidla a doporučení k 20.07.2021

Aktuální pravidla a doporučení Ministerstva zdravotnictví ke konání kulturních akcí. Aktualizováno 20.07..2021 ve 20:00.

Od 22. října 2020 od 6 hodin se nemohou konat tyto akce (celé znění usnesení vlády):

koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce...

Omezení kulturních akcí od 12. října 2020

Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

Vláda od 5. října omezuje hromadné akce

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.:

Nařízení Ministerstva zdravotnictví platné od 18.09.

Aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR stanovují: Podrobně na www.koronavirus.mzcr.cz.