V Muzejním a galerijním centru připravují architektonickou výstavu a doprovodné programy

V Muzejním a galerijním centru připravují architektonickou výstavu a doprovodné programy

Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí připravuje na začátek října architektonickou výstavu, jež uvede diplomové práce absolventů architekta Zdeňka Trefila. Vernisáž se uskuteční ve středu 2. října. Na výstavu naváže beseda s architekty ze studia Holiš+Šochová v neděli 6. října. O Falkenberských Žerotínech bude vyprávět Pavel Lasztovicza v úterý 8. října. Více na www.magc.cz.

Do Muzejního a galerijního centra míří opět Ing. Arch. Zdeněk Trefil. Ten tentokrát představí diplomové práce pro město Valašské Meziříčí studentů Katedry architektury VŠB TU Ostrava. Vernisáž v přízemí centra se uskuteční ve středu 2. října v 18 hodin. Práce budou k vidění do 27. října.

Na výstavu Zdeňka Trefila naváže beseda nazvaná Valašské Meziříčí – Sídliště – Polystyrenové králikárny? v rámci Dnů architektury 2019. Zájemci si mohou přijít popovídat o bydlení na sídlišti z pohledu architektů. Jaké jsou jeho klady a zápory a jak si vede v porovnání s jinými typy bydlení ve městě? Jak přistupovat k jeho revitalizaci a jak to může vypadat, když se toho ujme šikovný architekt? Besedu budou moderovat architekti Jakub Odstrčil a Petr Gilar. Hosty budou architekti ze studia Holiš + Šochová.

Z jiného soudku bude přednáška Pavla Lasztoviczy. Ten se tentokrát zaměří na Falkenberské Žerotíny v úterý 8. října od 17 hodin ve Freskovém sále Muzejního a galerijního centra. Kostely v Zašové a na Hutisku, Velké Karlovice, sochy světců ve Valašském Meziříčí a Krásně nad Bečvou, nebo rožnovský pivovar – všechny tyto objekty a lokality spojuje jejich minulost, v níž největší roli, tedy roli zakladatelskou a donátorskou, sehráli příslušníci falkenberské linie rodu Žerotínů.

Falkenberští Žerotínové utvářeli historii našeho regionu více než sedmdesát let a zažili zde časy dobré i zlé (včetně morové rány, živelných pohrom a tažení pruské armády). Vzešli z linie meziříčské, která po meči vymřela v roce 1692 a po krátkém mezidobí, kdy náš region náležel Maxmiliánovi Františkovi z losinsko-vízmberské větve žerotínského rodu, se v roce 1706 pevně ujali vlády nad alodním panstvím Rožnov-Krásno.Společně s Pavlem Lasztoviczou se pokusíme poznat jejich životní osudy, navštívíme místa spjatá s jejich působením a zavítáme také na slezská panství Falkenberg (dnes Niemodlin) a Tillowitz (dnes Tułowice), která falkenberským Žerotínům taktéž náležela.

Více o akcích a výstavách pořádaných Muzejním a galerijním centrem naleznete na stránkách www.magc.cz.

(smo#2019)