V kapli v meziříčském zámku Žerotínů probíhá předstihový archeologický výzkum

V kapli v meziříčském zámku Žerotínů probíhá předstihový archeologický výzkum

V době, kdy byla uspána veškerá muzejní a galerijní činnost, přichází na řadu ostatní práce spojené s provozem Muzejního a galerijního centra ve Valašském Meziříčí a s tím spojeným objektem zámku Žerotínů. Zaměstnanci centra se společně s pracovníky Muzea regionu Valašsko p. o. pustili do přípravného archeologického průzkumu v kapli Smrtelných úzkostí Ježíše Krista, jež byla v létě zpřístupněna po dokončení restaurátorských prací na freskové výmalbě.

Výzkum v kapli si objednalo město Valašské Meziříčí právě u Muzea regionu Valašsko p. o., které je v této oblasti podle zákona jediné oprávněné vykonávat archeologické výzkumy. „Jedná se o výzkum, který si vynutila stavební úprava, a to provedení drenáže, jež je v kapli nutné udělat kvůli vzlínající vlhkosti,“ odůvodňuje Jan Anlauf, kastelán a kurátor Muzejního a galerijního centra. Úprava se měla udělat letos na podzim, ale práce byly odloženy na příští rok. „V tomto případě se jedná o takzvaný předstihový archeologický výzkum, který má za úkol jednak zjistit, co se v podzemí nachází, ale hlavně ukázat stavebníkům, s čím mají počítat a do čeho se pouští. Zároveň tento výzkum odkryje část plochy, na níž se v budoucnu nebude nutno zaměřovat,“ přibližuje Anlauf důležitost probíhajících prací. Každý stavebník má ze zákona povinnost nahlásit stavební práce na území s archeologickými nálezy. „V našem případě se přímo nacházíme v kulturní památce, a tak je zcela jasné, že nějakou památkovou situaci porušíme, takže probíhající výzkum je zde na místě,“ dodává Jan Anlauf.

Archeologické práce přišly právě v době útlumu kultury kvůli stávající epidemiologické situaci, a tak výkopy probíhaly v klidu a s největší opatrností. „Situace, kterou jsme odkryli nám ukázala, že pod dlažbou, kterou pokládáme za původní z doby stavby kaple z 18. století, se nachází asi půlmetrová vrstva suti, pod níž byla zasypána valounová dlažba, jež by se dala datovat rámcově do století 17.  Přesnou dataci dlažby není podle čeho stanovit. Tu ale narušují dvě pravděpodobně mladší zdi, které jsme zachytili pouze v malém úseku a je otázkou, jestli se jedná o kus nějaké hospodářské budovy na tehdejším nádvoří nebo o něco jiného. Každopádně se nacházíme v prostoru vedle městské hradby, která ve své době oddělovala zámecké nádvoří od okolního města. Za jiných okolností by se zde dal čekat hradební příkop, ale ten zde chybí, jelikož se nacházíme v prostoru nádvoří. To ostatně potvrdil i právě probíhající výzkum. Otázkou tak zatím zůstává, jak si vysvětlit dnes nalezené zdi,“ uvádí do souvislostí Anlauf. Následující dny budou patřit podrobnému zakreslení a zmapování odkryté situace.

(smo#2020)