Radim Uzel bude vyprávět o novinkách v lidské sexualitě

Radim Uzel bude vyprávět o novinkách v lidské sexualitě

Do nově zrekonstruovaného sálu kina Valmez ve Valašském Meziříčí zavítá v úterý 15. října uznávaný sexuolog, ale také skvělý bavič MUDr. Radim Uzel. Beseda s názvem Novinky v lidské sexualitě na přelomu 3. tisíciletí začne úderem devatenácté hodiny. Vstupenky v prodeji.

Krásné prostředí kinosálu kina Valmez zažije po květnovém znovuotevření první veřejnou besedu. MUDr. Radim Uzel zde přijede vyprávět o mužích, ženách, vztazích, mužsko-ženské komunikaci, sexuálních úrazech na pracovišti a o mnohých dalších záludných oblastech partnerských, ale také pracovních vztahů.

Radim Uzel je uznávaný sexuolog a soudní znalec v oboru zdravotnictví, čestný předseda a člen vědecké rady Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, ale také skvělý bavič. Publikoval mnoho populárních článků v tisku, rozhovorů, je autorem publicistických relací v rozhlase a v televizi. Každoročně se zúčastňuje desítek přednášek a besed z oblasti sexuální výchovy a je také členem Rady Obce spisovatelů.

Vstupenky na besedu jsou k dostání v Turistickém informačním centru ve Valašském Meziříčí, jež v měsíci září naleznete v přízemí zámku Žerotínů v hlavním vstupu do Kulturního zařízení. Online je možno zakoupit vstupenky na www.kzvalmez.cz.

(smo#2019)