Prostory Muzea hudby - dokončeny

Prostory Muzea hudby - dokončeny

Od července 2022 realizuje Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí ve spolupráci s Domem kultury v Čadci nový společný projekt s názvem „Od folklóru k big beatu – Valašsko/Kysuca“ (CZ/FMP/11b/10/160).


Mezi hlavní výstupy projektu je vznik inovativního multifunkčního prostoru-Muzeum hudby. Nové prostory muzea hudby nabídnou jak historickou stránku v podobě rekvizit hudební historie okolí města Valašského Meziříčí, tak i interaktivní místo, které je volně využitelné pro vyzkoušení si svého hudebního nadání, seznámení se s hudební technikou apod. Prostor cílí na začínající umělce a veřejnost s možností zkušebny (nutná telefonická rezervace). Výstavní prostor a veřejná zkušebna je vybavena fotografiemi mapující významnou hudební historii a úspěchy města Valašské Meziříčí, rekvizitami (skleněná kopie hudebního Oskara), hudebními nástroji a technikou (digitální piano, celolampové kombo a další). Prostor slouží jako idea pro přeshraničního partnera, ale i ostatním cílovým skupinám - veřejnosti jako vytvoření netradičního pojetí muzea hudby. Návštěvní hodiny zkušebny jsou po telefonické domluvě, prostory muzea lze navštívit v rámci otevírací doby Muzejního a galerijního centra (Muzejní a galerijní centrum - zámek Žerotínů | Muzejní a galerijní centrum | Magc (kzvalmez.cz).

Roman Bambuch
vedoucí projektový manažer

 

Příloha:

Aktualita