Přijďte do Besedy!

Mužský pěvecký sbor Beseda, založený roku 1862, je na kulturní scéně měst Krásna a Valašského Meziříčí naprostým fenoménem, jemuž se právě naplňuje 150 let existence! Takto dlouhým trváním se nemůže pochlubit žádný jiný zdejší spolek. Během historie stála v čele Besedy řada osobností, například hudební skladatel Jan Nepomuk Polášek, žák Leoše Janáčka, nebo František Hanus, otec známého herce. Sbor má ve svém bohatém repertoáru kromě jiných i skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů.

Pro členy Besedy je společné zpívání vřelou srdeční záležitostí, často podporovanou také rodinným zázemím. Manželky, děti i vnoučata rádi navštíví koncert nebo zájezd sboru, kde jim jejich „besedníci“ představí hezký hudební zážitek.

Říkalo se, že kdo zpívá v Besedě, není jen tak leda kdo, ale něco znamená. To platí i nadále a vy si to můžete přijít dokázat. Sbor má vyhlášen konkurz a trvalé výběrové řízení na volná místa zpěváků 1. a 2. tenoru, ale i ostatních hlasových skupin.

V naší výzvě se obracíme především na vás, mladé seniory, kterým skončila pravidelná povinnost v zaměstnání, v kapse máte čerstvý důchodový výměr a jeden den v týdnu byste mohli a chtěli vyplnit smysluplnou činností.

Mnohdy i žena řekne svému muži: „Hezky zpíváš (hraješ na hudební nástroj), neseď doma u bedny (u piva v hospodě) a jdi zpívat do sboru!“ Takové pobídnutí váhavce velice rádi akceptujeme a nově příchozího zájemce přivítáme.

Zkuste si tedy ověřit, co jste nezapomněli ze školního zpěvu, „studií“ na hudební škole nebo ze seznamování se s paní Hudbou hrou na některý hudební nástroj. Avšak nemusíte jej lovit ze zasunutého futrálu a oprašovat – přijďte jen s tím nástrojem, který vám byl dán do vínku a nosíte ho stále u sebe – s vaším hlasem, o kterém se tvrdí, že je to ten nejdokonalejší hudební nástroj.

Nezapomeňte přitom, že zpívání ve sboru má i své podmínky. Jsou jimi dobrovolnost, vytrvalost a hlavně podřízenost a přizpůsobivost. Mít tyto vlastnosti a pěstovat je není nikdy na škodu ani mimo sborové řehole.

 

 

 

Mužské pěvecké těleso pracuje v současnosti v počtu 29 členů pod záštitou valašskomeziříčského Kulturního zařízení.

Kontakt: Hana Marková, markova@kzvalmez.cz, www.kzvalmez.cz

 

Organizačním vedoucím je Milan Axman (tel. 603 156 110),

jednatelem Jaroslav Půlpán (tel. 776 329 623)

Zkoušky se konají každé pondělí (18.00–21.00 h.), zkušebna – ul. Sokolská 638 (bývalé potravinářské učiliště, dříve SZŠ).

 

                                                                                                          Stanislav Machanec

                                                                                                            sbormistr Besedy