O Cenu Rudolfa Schlattauera usiluje pět finalistů. Kdo bude laureátem?

O Cenu Rudolfa Schlattauera usiluje pět finalistů. Kdo bude laureátem?

Výstava potrvá od 31. října do 29. listopadu 2013.

Vernisáž: středa 30. října 2013 v 18.00 hod. v Galerii Sýpka.

Vystoupení: ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, Johnny the Horse, Koně a Prase a DJ Washelll.

 

Třetí ročník prestižní výtvarné přehlídky Trienále Valmez 2013, na níž bude udělena Cena Rudolfa Schlatauera vrcholí. Kdo se stane laureátem? To se dozvíme dne 30. října. 2013 v 18.00 na slavnostní vernisáži v Galerii Sýpka.

 

Galerie Sýpka hostí již třetí ročník výtvarné přehlídky, na níž je udělována Cena Rudolfa Schlattauera. Cena je určena všem výtvarníkům, kteří jsou spjatí svou tvorbou nebo životem s Valašskem či přímo s Valašským Meziříčím. Prvního kola výtvarné přehlídky se zúčastnilo dvacet šest výtvarníků bez rozdílu věku a uměleckého zaměření. V rámci tohoto klání vybrala odborná výtvarná komise na základě anonymní obrazové dokumentace pět finalistů. S jejich tvorbou se seznámíme na výstavě, která bude probíhat od 31. října do 29. listopadu 2013 v Galerii Sýpka.

 

Výstava finalistů Ceny Rudolfa Schlattauera poukazuje na to, že konečným výstupem soutěžního klání může být i unikátní souhra výtvarných technik. Expozice letošních finalistů v Galerii Sýpka představí téměř dokonalý přehled mladé malby. Vzniká tak dojem smysluplné umělecké tvorby, na níž jsou zastoupeny výjimečné talenty současné malířské scény.

O vítězství usiluje: MILAN HAJDÍK, TADEÁŠ KOTRBA, PAVLA  MALINOVÁ, HANA MIKULENKOVÁ a JAN VYTISKA.

Finalista Milan Hajdík studoval na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Ve svém malířském projevu se programově zabývá veristickým obrazem, jeho vznikem, metamorfózou, možností interpretace (dezinterpretace), definicí obrazu mediem, jeho přesahem nebo mystifikací. Vedle klasické olejomalby používá nemalířských materiálů a prostředků, jako gumoasfalt, bittumemen, nitrolaky, metalické barvy, netkané plastové textilie, brusky, vizy ap.

Tadeáš Kotrba studoval na Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti, pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze a byl na studijním pobytu v Londýně na Central Saints Martins College of Arts and Design. Syn sochaře Maria Kotrby se zabývá převážně malbou s přesahem do ilustrace. Jeho díla vycházejí z celkového vnímání světa a překážek, jenž nám přináší sám život. Prožité zážitky jsou propojeny se snovým pojetím malby, které vypráví existenční příběh. Velkou roli u znázorňovaných obrazů plní atmosférická krajina či architektura představující zápas člověka s přírodou.

Pavla Malinová studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí, je absolventkou Fakulty umění v Ostravě a byla finalistkou Ceny kritiky pro mladou malbu v roce 2011. Ve své tvorbě se plnohodnotně a zároveň komplementárně zabývá malbou, hudbou, videem či tvorbou objektů. Její originální styl malby připomíná dětskou kresbu s čitelnými odkazy na českou malířskou modernu, surrealismus i světový art brut. Rukopis maleb je rozpoznatelný díky tlumené směsi barev, kruhovitým nabobtnávajícím prvkům, propletencům tvarů a bytostí. Obrazy Pavly Malinové podněcují naši představivost a vnímání toho, co se v obrazu ukrývá za mnohoznačnými barevnými tvary a postavami. V médiu malby si pohrává s dvojsmyslnými optickými hříčkami, z nichž často vycítíme sexuální podtext. 

Malby Hany Mikulenkové hýří pestrou škálou barev a silným kontrastem připomínajícím streetartovou scénu. Celkovou barevnou explozi často dotváří reálnými prvky či úryvky z textů vlastních nebo oblíbených skladeb. Písmo má funkci vizuální, přesto je text záměrně vybrán tak, aby dotvářel obsah obrazu.  Expresivní tahy štětce umožňují vniku nového patrně čitelného příběhu v symbolických zkratkách. Hana Mikulenková studovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Během studií pobývala na univerzitách v řecké Soluni a brazilské Bahíi, absolvovala také půlroční pracovní stáž v galerii Zaumprojects v portugalském Lisabonu a nyní působí jako kurátorka v Industial Gallery v Ostravě. 

U obrazů Jana Vytisky je cítit hravost, nespoutanost a punkerství. Má slabost pro mýtus lidového hrdiny a pro sebestylizaci. Jeho tvorba je velmi specifická a rozeznatelná díky opakujícím se estetickým znakům.  Inspirační zdroje nalézá v béčkové kultuře, hororu, streetartu a tuctových počítačových hrách. Vypráví ty nejtemnější hororové příběhy s deathmetalovou dekorací ozvláštněné o prvky venkovské mytologie a folkloru. Jeho malby, kresby, objekty a animace jsou provokativní, naturalistické, šokující a probouzejí v divákovi emoce, chvění i nečekané reakce. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčíčí a poté pokračoval ve studiu na Fakultě umění Ostravské univerzity. Je držitelem ocenění na Art Prague, Ceny diváků na přehlídce finalistů Ceny kritiky za mladou malbu a byl finalistou přehlídky Arts Point.

V den vernisáže 30. října 2013 sedmičlenná odborná výtvarná komise, v níž usedne: Kateřina Šedá, František Kowolowski, Václav Mílek, Jiří Ptáček, Jiří Surůvka, Jan Timotej Strýček a vítěz minulého ročníku Jaroslav Koléšek, vyhlásí laureáty a starosta města Valašské Meziříčí udělí Cenu Rudolfa Schlattauera i Čestnou cenu. Vítěz získá finanční odměnu ve výši 40 000 Kč a držitel Čestné ceny obdrží 30.000 Kč formou kupní smlouvy na vítězné dílo, které zůstane v majetku Města Valašské Meziříčí.

Slavnostní večer hudebně zpestří vystoupení ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, sólista Johnny the Horse, skupina Koně a Prase a DJ Washelll.

Návštěvníci na výstavě finalistů, která se uskuteční od 31. října do 29. listopadu 2013 v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí, budou moci samozřejmě rozhodovat o tom, kdo získá Cenu diváků. Cena bude vyhlášena na slavnostní dernisáži 29. listopadu 2013.

 

Hlavní ocenění nese jméno zakladatele Moravské gobelínové manufaktury, představitele moravské moderny, výrazné tvůrčí osobnosti přelomu 19. a 20. století, který dokázal vnímat vlivy průmyslového světa a přitom nezapomínat na tradici a existenci lidové kultury a moravské přírody. Cena je určena všem výtvarníkům, kteří jsou spjatí svou tvorbou nebo životem s Valašskem či přímo s Valašským Meziříčím.Město chce touto soutěží objevit, vyzdvihnout a dále podporovat slibné kroky těchto umělců. Současně je cílem této přehlídky opakovaně získat do sbírek a veřejných prostor města kvalitní umělecká díla.

  

Více informací:

www.cenars.cz