Nenápadné, avšak svérázné fotografie Michala Kalhouse vystavuje meziříčská Galerie Kaple

Nenápadné, avšak svérázné fotografie Michala Kalhouse vystavuje meziříčská Galerie Kaple

Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí zve na slavnostní otevření po nastoleném kulturním půstu z důvodu zamezení šíření epidemie koronaviru. Po předčasně ukončené výstavě Filipa Dvořáka představí místního rodáka Michala Kalhouse a jeho sérii fotografií s tematickým názvem V kapli. Umělec patří k nejzajímavějším a nejdiskutovanějším umělcům současné české scény. Vzhledem k současné situaci a opatřením ministerstva kultury je výstava realizována bez vernisáže. Při návštěvě je nutné věnovat pozornost mimořádným hygienickým pravidlům.

Také prostory Galerie Kaple na II. nádvoří zámku Žerotínů uzavřela v polovině března stále aktuální epidemiologická situace. Předčasně byla sice ukončena výstava Hora a mrak Filipa Dvořáka, ale od 27. května 2020 přivítá Kaple návštěvníky na fotografické výstavě Michala Kalhouse. Nutností návštěvy je, aby všichni příchozí dodržovali stanovená přísná hygienická pravidla, která budou uvedena při vstupu, i v prostorách galerie a na jejichž dodržování bude dohlížet pověřený personál.

Fotografie Michala Kalhouse jsou originální promyšleným používáním technické nedokonalosti, svébytnou tonalitou, velikostí finálních pozitivů, a nakonec i vybranými záběry. Přesto ale nabízejí všem divákům jakousi základní a všeobecně srozumitelnou hodnotovou orientaci v tomto světě, jakýsi lektvar ryzosti a v nejlepším slova smyslu obyčejnosti.

Michal Kalhous (1967) je spíše nenápadným, avšak svérázným uměleckým solitérem. Své výtvarné médium nalezl ve fotografickém obraze, v němž prozkoumává nekonvenční polohy. Inspiraci nachází v běžných situacích, v obyčejných věcech, které nás obklopují a ve kterých je schopen s pozoruhodnou citlivostí odkrývat skryté příběhy, obecnější obsahy či symbolické významy. Jako pozorný pozorovatel reaguje na vizuální podněty a jedinečnost okamžiku spontánně a neokázale. Je mu cizí povrchní efekt i artificiální způsob uvažování. Tomu odpovídá rovněž fotografická technika, která se vyhýbá profesionální rutině. Naopak. Nedokonalost či záměrná neumělost je její silnou stránkou. Snímky, které jsou často rozostřené, podexponované, mají zvláštní kouzlo.

Ministerstvo zdravotnictví povolilo otevření galerií za podmínek, že se v prostorách bude ve stejný čas nacházet nejvýše 100 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům. Mezi návštěvníky musí být dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti. Návštěvník provede u vstupu dezinfekci rukou.

Kurátorem výstavy je Leszek Wojaczek. Výstavu je možné zhlédnout ve všední dny mimo pondělí od 9 do 17 hodin a o víkendu od 13 do 17 hodin. Více informací naleznete na stránkách www.kzvalmez.cz.

 

(smo#2020)

Ondřej Smolka, PR Manager, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p. o.

Kontakt: tel. 739 470 291, email: smolka@kzvalmez.cz, www.kzvalmez.cz.