Lubomír Typlt v Galerii Kaple a koncert WWW v M-klubu ve Valašském Meziříčí

Lubomír Typlt v Galerii Kaple a koncert WWW v M-klubu ve Valašském Meziříčí

V Galerii Kaple ve Valašském Meziříčí se uskuteční slavnostní dernisáž výstavy V protisvětle Lubomíra Typlta. Sám autor ji zakončí v úterý 5. dubna od 18.00 hodin. Úvodního slova se ujme její kurátor Petr Vaňous a součástí bude také koncert v M-klubu, kde od 19.00 hodin bude znít tvorba kapely WWW v DJ setu Ondřeje Sifona Anděry. Vstup na obě akce je zdarma.

Výstavu Lubomíra Typlta v Galerii Kaple tvoří průřezový výběr děl. Je sesíťována z obrazů různého stáří. “Tato formální nejednotnost umožňuje představit autora jinak, než bývá obvyklé, totiž prostřednictvím mapy svébytných situací a pocitových evokací, které se v důsledku vzájemně skládají a seřazují do základního horizontu autorova zájmu. Tím je proměna figury v rámci současného obrazu a zároveň reflexe malby jako způsobu sebe-reprezentace v době, která je válcována a drcena digitálně množenou, autorsky bezejmennou či anonymní banalitou,” přiblížil výstavu v Galerii Kaple kurátor výstavy Petr Vaňous.

“Proti principu fotografického obrazu staví Typlt klasicky modernistický, expresivní postup obrazové výstavby založené na kresbě a barvě. Co se postupně radikálně mění, je jejich vzájemný vztah. Ten nepodporuje celkovou harmonii díla, ale otevírá prostor pro její důsledné přehodnocení. Cílem je obraz, který prolamuje formální výrazové konvence a zároveň irituje svým obsahem,” dodal Petr Vaňous.

Lubomír Typlt je zároveň součástí české alternativní hudební stálice WWW, pro niž píše texty, které jsou občas matoucí a těžko uchopitelné. Básnické metafory provokují posluchače tak, aby se zamyslel a namáhal svou představivost. Stejný princip používá i u svých obrazů, kdy není divák nikterak svázán vypravěčstvím přímého příběhu, ale je lehce zmaten a musí dané dílo důkladně vnímat. 

Lubomír Typlt (1975) započal studium na Výtvarné škole Václava Hollara v Praze a navštěvoval kurzy kreslení na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze vedené Borisem Jirků. ​Studoval ilustraci na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Jiřího Šalamouna, malbu na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně u Jiřího Načeradského a malbu na Kunstakademie Düsseldorf u Markuse Lüpertze, Gerharda Merze a A. R. Pencka., kde se stal v roce 2004 „mistrovským žákem“ malířského ateliéru. 

Výstavu je možné zhlédnout ve všední dny mimo pondělí od 9:00 do 17:00 a o víkendu od 13:00 do 17:00. Návštěva galerií je podmíněna hygienickými pravidly, jež stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Více informací o výstavách naleznete na stránkách www.kzvalmez.cz.

(čer#2022)

Foto. Martin Hlavica