Hranice těla ve ztvárnění Markéty Daňkové uvidíte v Galerii Sýpka

Hranice těla ve ztvárnění Markéty Daňkové uvidíte v Galerii Sýpka

V průběhu května uvede Galerie Sýpka výstavu Markéty Daňkové, rodačky z Valašského Meziříčí. Výstava je koncipována primárně z maleb a kreseb zabývajících se figurativními tématy. Výstavu, s názvem Hranice těla, mohou diváci navštívit až do 28. srpna 2020. Kurátorem výstavy je Leszek Wojaczek. Vzhledem k současné situaci a opatřením ministerstva kultury je výstava realizována bez vernisáže. Při návštěvě je nutné věnovat pozornost mimořádným hygienickým pravidlům.

Prostory Galerie Sýpka, které v polovině března uzavřela stále aktuální epidemiologická situace, se pomalu vracejí k životu. Předčasně byla sice ukončena výstava Zdeny Kolečkové Molekuly vzpomínek, ale od 12. května 2020 přivítá Sýpka návštěvníky na výstavě mladé umělkyně Markéty Daňkové. Je ale nutné, aby všichni návštěvníci výstavních prostor dodržovali stanovená přísná hygienická pravidla, která budou uvedena při vstupu, i v prostorách galerie a na jejichž dodržování bude dohlížet pověřený personál.

Markéta Daňková (roku 1992 rozená Štefková) se ve svých pracích zabývá převážně figurativní malbou. V počátku svých studií malby v ateliéru Vladimíra Skrepla na pražské Akademii výtvarných umění se zaměřovala na reálné postavy a malovala podle fotografie. Postupně se však její tvorba uvolňovala. Dostávala expresivnější charakter a linii. První část výstavy tvoří primárně malby. Využívá jemné pastelové tóny doplněné tmavými plochami nebo intenzivní linií doplňkové barvy.

Další část tvoří intenzivnější, rychlejší a spontánnější kresby a skici. Rudku, tužku a olejové pastely doplňuje akvarelovými lazurami. Kresby autorky se vyznačují nejasnými kompozicemi a figurativními výřezy znázorňující přesah samotného fyzického těla.

Přesto, že je prostředí maleb neurčité a nekonkrétní, vychází z jejího vlastního života, z toho, co ji ovlivňuje, kde žije, co zná a je jí blízké. Zdrojem pro práce jí byla rodina, sourozenci a ona samotná. Zobrazuje duševní a duchovní stránku svého Já a zkoumá hranice mezi smyslovým tělem a neuchopitelným nitrem. Figury v obrazech se tak dostávají mimo realitu a vznikají abstrakce složené z čistých barevných ploch, které intuitivně klade vedle sebe, ale stále však v sobě ukrývají figuru.

Ministerstvo zdravotnictví povolilo otevření galerií za podmínek, že se v prostorách bude ve stejný čas nacházet nejvýše 100 osob a zároveň nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům. Mezi návštěvníky musí být dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti. Návštěvník provede u vstupu dezinfekci rukou.

Výstavu je možné zhlédnout ve všední dny mimo pondělí od 9 do 17 hodin a o víkendu od 13 do 17 hodin. Více informací naleznete na stránkách www.kzvalmez.cz.

 

(smo#2020)

Ondřej Smolka, PR Manager, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p. o.

Kontakt: tel. 739 470 291, email: smolka@kzvalmez.cz, www.kzvalmez.cz.