Galerie Kaple a Sýpka zahájí výstavy Matěje Franka a Patrika Kriššáka

Galerie Kaple a Sýpka zahájí výstavy Matěje Franka a Patrika Kriššáka

Meziříčská Galerie Kaple a Galerie Sýpka, sídlící na II. nádvoří zámku Žerotínů, připravuje další dvojvernisáž. Vizuální umělec Matěj Frank představí sochy lidských siluet z posledních let a malíř Patrik Kriššák obrazy, jejichž téma je životní prostředí pod hladinou mořských oceánů. Obě vvýstavy zahájí vernisáž ve středu 7. prosince od 18 hodin.

Výstava Ničí těla Matěje Franka představuje poprvé pohromadě jeho sochy lidských siluet vytvořené v průběhu posledních let. „Prázdné nebo vrstvené obrysy k nám promlouvají o bytí, o těle, čase, o prázdnotě a přítomnosti a bolesti. Výstavu věnuji potlačované bělo/ruské opozici, ukrajinským lidem vzdorujícím brutální ruské agresi a íránským protestujícím, které chce tamní režim odsoudit k trestu smrti,“ říká o své výstavě v Galerii Kaple Matěj Frank.

Matěj Frank je vizuální umělec často pobývající na dálnicích  mezi Vídní, Chudobínem a Wroclawí. Zajímají jej pomalé proměny a pomíjivost. Zkoumá prostor prostřednictvím soch a zvukových instalací a zachycuje čas pomocí procesuálních kreseb a dlouhých performancí. Frankovým měřítkem času i prostoru je často lidské tělo, jak jeho vlastní, živé, tak zobrazené. Frank coby člen spolku Bludný kámen je kurátorem a organizátorem výstav současného umění. Od roku 2016 je asistentem na katedře sochařství na Akademii výtvarného umění ve Wrocławi. 

Reverse the Future neboli Zvrátit budoucnost. Takto svou výstavu v Galerii Sýpka nazval mladý umělec Patrik Kriššák. Jakkoli se tento termín může zdát žádaný, je těžké mu v jakémkoli směru vyhovět. Mnozí mohou vnímat název výstavy ve spojitosti s událostí na řece Bečvě, která prošla katastrofou neslučitelnou s biodiverzitou obsaženou v tomto

křehkém environmentu. Jakým způsobem zvrátit něco, co ještě nenastalo? Termín, který v sobě spojuje minulost i současnost s budoucností je právě to, o čem bychom měli nyní přemýšlet. Patrik Kriššák připravil výstavu stávající ze zhmotněné touhy zvrátit budoucnost prostřednictvím obrazů podmořských korálů.

Popis, který bychom mohli chápat jako “lokální geologické”, je ve vždy ve vztahu “globální politické”. Patrik Kriššák zde zobrazuje jen malou část přírodní scenérie. Vybírá z bezpočtu tvarů ty, které jsou v jeho možnostech zobrazování prostřednictvím techniky, kterou si zvolil jako autorský rukopis. Nepoužívá běžné štětce, ale barvu na plátno nanáší přiložením a převracením skleněných nádob a misek na plátno, které se v procesu malování nachází v horizontální pozici. Velikost nádoby záleží hlavně v šířce než hloubce dané nádoby, volí tím velikost jednotlivých tahů, které doplňuje dalším přidáním sypkých materiálů jako je sklo nebo třpytky.

 

(smo#2022)