Barevný svět krásného slova aneb Mezinárodní festival poezie

Barevný svět krásného slova aneb Mezinárodní festival poezie

Meziříčský zámek Žerotínů má za sebou další ročník Mezinárodního festivalu poezie. V pořadí již pětapadesátý. Skvělá atmosféra, staří známí i noví neznámí, ale hlavně tři dny přednesů, které skončily remízou mezi Čechy a Slováky. To byl víkend od 17. do 19. října v Kulturním zařízení.

Rok 2019 přinesl Mezinárodnímu festivalu poezie další milník. Oslava krásného půlkulatého pětapadesátého ročníku se konala ve velkém. „K datu uzávěru přihlášek bylo registrováno 64 recitátorů a konečné číslo se ustálilo na čísle 54. Takový zájem o meziříčskou přehlídku již dlouho nebyl a my jsme za to neskutečně rádi,“ neskrývá nadšení dramaturgyně festivalu Lenka Mrnková. „55. ročník sa iste zapíše do histórie festivalu doposiaľ najväčším počtom súťažiacich, čo naznačuje jednak rastúci záujem o umelecký prednes a tiež nepriamo znamená i ocenenie jedinečnej, tvorivej a prajnej atmosféry tohto česko – slovenského podujatia,“ konstatuje předsedkyně poroty Soňa Pariláková a dodává: „Rôznorodosť dramaturgie sa pohybovala od literárnych predlôh klasikov po súčasnú tvorbu i rôzne podoby experimentálnych textov. Podobne v interpretácii sme počuli širokú škálu od osobnostne poňatých zvnútornených prednesov s minimalistickými výrazovými prostriedkami až po výrazne štylizované recitácie. Sympatická je pokračujúca tendencia účasti i vekovo starších recitátorov a tiež snaha recitátorov prinášať skrz predlohu svoje vlastné hľadanie i svoj postoj k spoločenskému dianiu.“

Intenzivní dny příprav před festivalem se nad očekávání skvěle zúročily. Druhý recitační prostor ve velkém sále Kulturního zařízení oplýval stejně příjemnou atmosférou jako domovský M-klub. Nově a na poslední chvíli složená porota i recitátoři prvního kola byli příjemně překvapeni a větší prostory se na výkonech nijak neodrazily. „Je zrejmé, že pri toľkých súťažiacich nie je možné očakávať vo všetkých prípadoch vrcholné výkony, tie však ani tomuto ročníku nechýbali, o čom nás presvedčil veľmi vyrovnaný a celostne pôsobiaci večer víťazov. V už menej napätej, nesúťažnej atmosfére prevládla číra radosť z tvorby prednesu,“ hodnotí Soňa Pariláková.

Doprovodné programy sklidily úspěch na všech frontách a svou rozmanitostí zaujaly všechny přítomné. „Čtvrtku vládla Barbora Moučková jako Tereza ve své One Woman Show. V pátek bavil divadelní soubor Neochotníci, jež pro festival připravil na míru ušité představení Přečteno! a velkým sále se rozléhal smích diváků, takže zvolené téma a zpracování padlo na úrodnou půdu. Vždyť chvílemi neudrželi vážné výrazy ani samotní aktéři. A Mirka Kemela s Vladimírem Javorským a kapelou nechtěli přítomní pustit z pódia. Takže se koncert protáhl na příjemné dvě a půl hodiny a všichni si v sobě odnášeli krásu jeho poetických textů a pocit z úžasného koncertu,“ hodnotí programy Lenka Mrnková.

A jak tedy dopadla festivalová přehlídka? Na počet výherců letos nerozhodně. Pět prvenství si odvezli Slováci a pět prvenství zůstalo doma v Česku. Nejvíce recitátorů se přihlásilo do první kategorie a jejím vítězem se stal Filip Pavuk z Ražňan. Následován byl Agátou Maškovou z Prahy a Viktórií Staňovou ze Spišské Nové vsi.

Druhé kategorii kraloval Dušan Utinek ze Suchohrdlí u Miroslavi. V patách mu byla Nikoleta Palkovičová ze slovenského města Závod a třetí místo vybojovala Jana Machalíková z Prahy. Cenu Jiřího Brolla za přednes textu Alfonse Crusa – Františka si zasloužila Viktória Anna Lesayová. Cenu Vladimíra Justla za přednes textů slovenských autorů P. O. Hviezdoslava a Jany Juráňové si odvezla Alžbeta Iglárová. Cenu Jiřího Demla za přednes textu Artura Giovanettio – Chodec udělila porota Martině Maškové. A Cenu starosty města Valašské Meziříčí obdržela Gabriela Zelená Sittová za přednes textů českých autorů Jiřiny Haukové a Jiřího Koláře.

Nezbývá než poděkovat všem recitátorům za to, že zámek Žerotínů opět protkali krásným slovem a skvělými výkony. Všem organizátorům a spřízněným duším, co se na festivalu podílely a které nabídly pomocnou ruku. Porotcům za vyčerpávající maraton a českým i slovenským partnerům za podporu. Těšíme se na další 56. ročník, jež se uskuteční 15.–17. října 2020 a už teď jsme zvědaví, co nám přinese.

(smo#2019)