Ve Valmezu vzniká muzeum hudby

 Ve Valmezu vzniká muzeum hudby

 

Od července 2022 realizuje Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí ve spolupráci s Domem kultury v Čadci nový společný projekt s názvem „Od folklóru k big beatu – Valašsko/Kysuca“ (CZ/FMP/11b/10/160).

Projekt je nabitý atraktivním programem. V rámci československých workshopů za účasti žáků a pedagogů základních uměleckých škol z Valašského Meziříčí a Čadci dojde k vzájemnému seznámení s uměleckým zázemím obou měst a nacvičení společného koncertu, v rámci kterého se bude prolínat tradiční folklór s moderním big beatem.

Současně bude v prostorách Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí vznikat unikátní muzeum hudby jako inovativní multifunkční prostor s nabídkou zaměřující se na historii i současnost hudby ve Valmezu a jeho okolí. Návštěvníci zde budou moci volně vyzkoušet také zajímavé hudební rekvizity. Prostor bude zároveň sloužit jako zkušebna pro začínající umělce.

„Valašské Meziříčí je tradičním hudebním městem, se kterým jsou spjatá velká jména od folklórních souborů Bača a Polajka až po moderní folk a big beat v podání Markéty Irglové nebo kapel Mňága a Žďorp a Docuku. Muzeum hudby tak bude skvělým místem, kde budou návštěvníci moci nasát tu pravou atmosféru v kterýkoliv čas, kdy do našeho města zavítají, a kromě jiného se zde budou moci třeba i vyfotit se skleněnou kopií hudebního Oskara,“ uvedl ředitel kulturního zařízení Roman Štěrba.

Díky projektu, který byl podpořen z prostředků Evropské unie a ze Státního rozpočtu SR prostřednictvím programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika z Fondu malých projektů částkou 15 858,87 EUR, dojde ke zmapování průniku moderní hudby ve Valašském Meziříčí a lidové hudby v okolí města Čadca cestou přeshraniční spolupráce místních partnerů. Využitím hudebních zkušeností obou partnerů vznikne propojení dvou odlišných hudebních žánrů a inovativního prostoru muzea hudby s možností praktického využití zkušebny. Realizací projektu dojde k prohloubení vzájemné česko-slovenské přeshraniční spolupráce, k využití potenciálu tohoto území a vzájemné podpoře jejich návštěvnosti napříč hranicemi v další nové oblasti.

 

Roman Bambuch

vedoucí projektový manažer