Výstava Masaryk a svatá země v MAGC

Výstava Masaryk a svatá země v MAGC

Doprovodná výstava festivalu Chaverut 2021 s názvem TGM a Svatá země dokumentuje návštěvu prvního československého prezidenta T. G. Masaryka na území budoucího státu Izrael. Výstava bude, pokud to situace umožní, přístupná do 14.03.2021. V případě uzavření je vytvořen doprovodný katalog.

Odkaz na stránky výstavy: https://magc.kzvalmez.cz/udalost/3572-masaryk-a-svata-zeme/

Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident, byl velkým přítelem židovského národa a myšlenky sionismu. Na jaře roku 1927 se vydává na cestu do Svaté země. Je to vůbec první návštěva oficiální hlavy státu takzvaného „jišuvu“ v tehdejší mandátní Palestině.​

I když Masaryk deklaruje svou cestu jako soukromou a kvůli bezpečnosti ji podniká tajně a pod jiným jménem, místní přední myslitelé, politici i obyčejní lidé jí přikládají ohromný význam. Ze symbolického hlediska se pro ně jedná o vyjádření podpory a jedinečnou událost. Historiky byla tato cesta kupodivu skoro zapomenuta,​ ale lidé v Izraeli na ni nikdy nezapomněli. Pro ně to byla a je „nezapomenutelná cesta“. Nadšení tehdejších obyvatel je vidět i na zde představených a mnohdy dosud nepublikovaných fotografiích, které se podařilo nalézt v archivech a u potomků těch, s nimiž se prezident Tomáš G. Masaryk setkal.
O několik desítek let později je to jeho syn, ministr zahraničních věcí Jan Masaryk, kdo poskytne klíčovou pomoc, a umožní tak vznik Státu Izrael.