ZÁZNAM: Pavel Hošek: Když dva dělají totéž, není to totéž – Mojžíš a Jonáš jako modely vůdcovství

ZÁZNAM: Pavel Hošek: Když dva dělají totéž, není to totéž – Mojžíš a Jonáš jako modely vůdcovství

Jedna z nejvýznamnějších postav Hebrejské Bible, Mojžíš, není jen tím, kdo vyvedl Izrael z Egypta a jemuž svěřil Hospodin Tóru na Sinaji. Mojžíšova výjimečnost ve srovnání s jinou postavou Hebrejské Bible, s prorokem Jonášem.

Pořádáno ve spolupráci s místní pobočkou České křesťanské akademie v rámci festivalu Chaverut 2023.

 

Besedu s Pavlem Hoškem můžete shlédnout na našem YouTube kanále: