Chaverut 2024 – program

Chaverut 2024 – program

 

 

Program pro rok 2024

 

1. Pátek 26.1. v 16:00 hod.

Památník obětem holocaustu na ulici Vodní.

Pietní akt u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, za účasti představitelů Města Valašské Meziříčí, Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, Československé obce legionářské, Svazu pro zachování odbojových tradic a Tělovýchovné jednoty Sokol.

 

2. Čtvrtek 15.2. v 18:00 hod.

Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů

Slavnostní zahájení festivalu.

Vernisáž výstavy K jako Kafka. 35 ilustrací hudebníka, skladatele a výtvarníka Jaromíra 99, spoluautora filmu Alois Nebel, inspirovaných knihou Franze Kafky Zámek.

Výstava potrvá do 28.4.2024.

 

3. Středa 28.2. v 19:00 hod.

Velký sál zámku Žerotínů

Klezmer a hudba židovských skladatelů z 19. a 20. století v podání předních českých violoncellistů Dominiky Weiss Hoškové a jejího otce Jiřího Hoška. Koncert k oslavě 20. ročníku festivalu Chaverut.

 

4. Neděle 3.3. v 16:00 hod.

Velký sál zámku Žerotínů

Teolog Pavel Hošek, přednáška na téma Talmud – učení Tóry v rabínské tradici. V traktátech Talmudu zaznamenaná tisíciletá moudrost rabínských učenců navazujících na odkaz biblických proroků a vedoucích zanícené rozpravy o významu Tóry v pobiblické fázi židovských dějin. Pořádáno ve spolupráci s místní pobočkou České křesťanské akademie. (Z)

 

5. Čtvrtek 7.3. v 17:00 hod.

Freskový sál Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů

Chasidský rabín Jair Jirmijahu Jerochim, přednáška na téma Moše rabejnu – Mojžíš, náš učitel. Život a úloha jedné z nejzákladnějších postav judaismu pohledem židovské tradice i současného dění v Izraeli. (Z)

 

6. Čtvrtek 14.3. v 17:00 hod.

Velký sál zámku Žerotínů

Novinář a televizní reportér Jakub Szántó, beseda na téma Aktuální situace na Blízkém východě. Izraelská současnost pohledem bývalého zahraničního zpravodaje České televize na Blízkém východě. (Z)

 

7. Neděle 17.3. v 14:30 hod.

Kostel Českobratrské církve evangelické

Teolog Tomáš Novotný, přednáška na téma Svátek Pesach a jeho slavení. Jeden z nejdůležitějších židovských svátků, připomínající vyjití Izraele z egyptského otroctví. Pořádáno ve spolupráci s Farním sborem ČCE ve Valašském Meziříčí. (Z)

 

Upozornění

  • (Z) – akci bude možno shlédnout také ze záznamu na stránce http://www.kzvalmez.cz/.
  • Změna programu vyhrazena.