Nutnost dodržování hygienických pravidel

Nutnost dodržování hygienických pravidel

Ministerstvo zdravotnictví České republiky povolilo zpřístupnění galerií, muzeí, kin a pořádání kulturních akcí za přesně definovaných hygienických opatření. Prosíme návštěvníky aby je při návštěvě respektovali. Na jejich dodržování budou dohlížet pověření zaměstnanci.

     

 

 

    

 

Aktuální informace ohledně opatření a informacích jsou dostupné na stránkách Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/