Ministerstvo zdravotnictví umožní navýšení kapacity pro hromadné akce

Ministerstvo zdravotnictví umožní navýšení kapacity pro hromadné akce

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 1. září upravuje pravidla pro hromadné akce. Nově bude možné u akcí v prostorech překračujících kapacitu 1 000 lidí využít zbývající kapacitu prostoru z 50 %. Ostatní protiepidemická pravidla jako je rozdělení prostoru hromadné akce do sektorů nebo povinné nošení roušek na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob zůstávají. 

 

„Obdrželi jsme řadu podnětů ze strany pořadatelů kulturních akcí s prosbou o zmírnění nastavených protiepidemických pravidel. Pro náš resort bude vždy na prvním místě maximální ochrana obyvatel, na druhou stranu jsme po poradě s  epidemiology došli ke konsenzuálnímu návrhu, který na jedné straně umožňuje do určité míry navýšit kapacitu hromadných akcí, a na straně druhé zároveň dodržet nezbytná protiepidemická pravidla,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
 
Nové opatření se týká akcí konajících se ve vnitřním i vnějším prostoru, který svou kapacitou přesahuje 1 000 osob. V takovém případě smí být v prostoru 1 000 osob a zbývající kapacita může být zaplněna z 50 %. „Prakticky to znamená, že pokud se například koná akce uvnitř v hale pro 1500 osob, lze obsadit akci až 1250 diváky s tím, že budou rozděleni do sektorů po nejvýše 500 osobách. Pokud se koná akce venku, například na stadionu pro 5 000 diváků, může jí navštívit až 3 000 osob s tím, že budou rozděleny do sektorů po nejvýše 1 000 osobách,“ upřesnila hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová nově nastavená pravidla. 

 

Nadále platí, že prostor, ve kterém se tyto akce konají, musí být rozdělený do organizačně oddělených sektorů, přičemž u vnitřních prostor je maximální kapacita sektoru 500 osob, u venkovních prostor 1 000 osob. Každý sektor musí mít svůj individuální vstup z venkovních prostor nebo jsou organizátoři povinni vstupy a výstupy ze sektorů časově regulovat tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování.

Mezi vystupujícími (herci, zpěváci, sportovci, přednášející) a diváky musí být zajištěna minimální vzdálenost 2 metry, nebo je nutné použít nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. sklo, plexisklo apod.). Dvoumetrové rozestupy musejí být dodrženy také mezi osobami v sousedních sektorech.

Jedná-li se o akci s živou hudební produkcí uvnitř, není možné zřizovat sektory vymezené pro stání.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest zůstávají beze změn, tedy platí, že na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob budou, s výjimkou osob účinkujících či přednášejících, roušky povinné.

Převzato z: https://koronavirus.mzcr.cz/ministerstvo-zdravotnictvi-umozni-navyseni-kapacity-pro-hromadne-akce