Nařízení Ministerstva zdravotnictví platné od 18.09.

Aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR stanovují:

Podrobně na www.koronavirus.mzcr.cz.

Od 18. září platí povinnost nošení roušek (celé znění mimořádného opatření):

  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
  • ve školách a školských zařízeních, včetně středních a vysokých škol,
  • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstské autobusy a vlaky, taxislužby),
  • při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků.

 

dále:

  • s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí se mohou konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení. Nelze překračovat kapacitu míst k sezení.
  • na venkovních akcí je povolená účast maximálně 1 000 osob
    v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou nad 1 000 osob,
  • na akcích uvnitř budov je povolená účast maximálně 500 osob, v případě rozdělení prostor do oddělených sektorů lze za dodržení specifických podmínek naplnit i prostory s kapacitou do 1 000 osob a nad 1 000 osob.
  • prostory, ve kterém se vnitřní hromadné akce konají, musí být rozděleny do organizačně oddělených sektorů. U vnitřních prostor je maximální kapacita sektoru 500 osob. Každý sektor musí mít svůj individuální vstup z venkovních prostor nebo jsou organizátoři povinni vstupy a výstupy ze sektorů časově regulovat tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování.