22-09-11 JOSEF BOLF vernisáž - NEVYŘEŠENÉ PŘÍPADY

Foto: Ondřej Smolka