11_05_Rej strašidel s Hitrádiem Apollo

Foto: Zlata Škarabelová, Igor Matiovský