09-06-12 MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC 2012

foto Ondřej Smolka