02_17_vernisáž Lenky Klodové

Foto: Igor Matiovský