Výstavní projekty v meziříčských galeriích nabízejí pohled na vědu, židovskou tématiku i skvělé sochařské instalace

Výstavní projekty v meziříčských galeriích nabízejí pohled na vědu, židovskou tématiku i skvělé sochařské instalace

Při návštěvě Valašského Meziříčí by návštěvníkům neměly uniknout místní výstavní prostory v areálu zámku Žerotínů. Hned tři galerijní prvky Muzejní a galerijní centrum v jižním křídle zámku a galerie Kaple s galerií Sýpka na druhém nádvoří, nabízí spoustu zajímavého využití času. V únoru celkem deset výstavních projektů od vědecky zaměřených, přes objekty, instalace až po židovskou tématiku.

Muzejní a galerijní centrum se nachází v jižním křídle zámku Žerotínů a v současné době nabízí kromě stálé expozice o barokním malíři Josefu Ignáci Sadlerovi, která je nově obohacena o soubor devíti apoštolů z Muzea umění Olomouc, pohled na významné české vědce. Vzdělávací výstava Čeští vědci a jejich vynálezy, originálně formou karikatur, přibližuje české vědce a jejich nejslavnější vynálezy a nabádá návštěvníky k nenápadné hře přiřazování jednotlivých panelů. Prostory druhého výstavního patra sdílí společně s výstavou o světově uznávaném českém orientalistovi a archeologovi Bedřichu Hrozném, jemuž se podařilo rozluštit chetitské písmo. Navíc je tento projekt doplněn zvukovou instalací a video esejí Pavla Sterce, finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého.

V únoru k těmto dvěma přibudou čtyři nové výstavy. Autorské kresby humorných situací v křesťanském kontextu uvede přednáška autora Pavla Bosmana, jenž působí zejména jako kreslíř časopisu Život víry. Kolekci exkluzivních vazeb knižních bibliofilií, knižních objektů a autorských knih představí Eliška Čabalová-Hlaváčová na výstavě Nosiče. Ta bude doplněná o kolekci prací studentů a absolventů Ateliéru obalového a knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity. Konec měsíce pak bude patřit festivalu Chaverut 2017 v rámci něhož bude zpřístupněna česká verze mezinárodní putovní výstavy Anna Franková – Odkaz pro současnost. Návštěvníkům tak představí příběh Anny Frankové a její rodiny, zasazený do kontextu světových událostí a historie holocaustu s přesahem do současných témat. V divadelní kavárně Kulturního zařízení pak bude instalována panelová výstava Židovští uprchlíci z Arabských zemí přibližující historické osudy izraelského národa, formování státu Izrael a integraci arabských Židů.

Třetí únorovou neděli skončí instalace patrně nejznámějšího českého sochaře střední generace, Krištofa Kintery nazvaná Systémy bez ducha, která doslova otřásla galerií Kaple. Všechna instalovaná světla popadala a z nich se zrodily nové bytosti. Jejich antropomorfní podoba však návštěvníky nesmí ošálit. Stále se jedná jen a jen o spletence drátů, jimiž namísto rudé krve musí proudit elektřina. Sousední galerie Sýpka naopak nabízí pohled na tvorbu slovenského výtvarníka Matúše Lányiho. Ten zde prezentuje dvě úrovně své tvorby. Sérii s názvem IHS, kde interpretuje předměty běžné potřeby ve vztahu k symbolům křesťanské ikonografie a aktuální cyklus Hard Drive prezentující instalace listů a okvětních lístků lepených na velkorozměrných plátnech. Ilustruje tak jednu z tezí evoluční teorie neodarwinismu, která přirovnává lidský život k plynutí genetických informací bez hlubšího smysllu a poznání. Výše uvedenou výstavu poté vystřídají díla sochaře Petra Stanického a studentů a pedagogů nejmladšího českého sklářského ateliéru Design skla Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Díla Petra Stanického se vyznačují na jedné straně překvapivou pregnancí výrazu a výtvarnou dořešeností, na straně druhé „odbočkami“ jasně zobrazivých forem. Tvoří monumentální formy, v objektech až matematicky strukturovaných, které spolu s precizním řemeslným zpracováním působí tajemně a nadčasově.

Více informací o probíhajících výstavách, doprovodných a lektorských programech pro veřejnost i školy je možno získat na stránkách Muzejního a galerijního centra www.magc.cz a stránkách galerií Kaple a Sýpka galerie.kzvalmez.cz.

(smo#2017)