Výstava přiblíží obranu Československých hranic

Výstava přiblíží obranu Československých hranic

Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí zahájí v pondělí 4. března v 16.30 hodin výstavu Obrana hranic Československa 1918–1919. Výstava pořádána ve spolupráci s Československou obcí legionářskou Jednota Valašské Meziříčí bude v přízemních prostorách galerie doplněna o stejnokroje a výstroj příslušníků čs. legií a dobrovolníků a řadu dobových exponátů.

Po vyhlášení samostatnosti Československa 28. října 1918 musel nový stát takřka okamžitě bránit své hranice před agresí některých sousedních států, které si jeho vznik v daných hranicích republiky nepřály. Kromě zajištění českého pohraničí před odštěpnými tendencemi se jednalo dále o „sedmidenní válku“ počátkem roku 1919 s polskou armádou o oblast Těšínska a zejména potom o vleklé boje s Maďarskem, jež s menšími přestávkami probíhaly v letech 1918–1919 na území Slovenska.

Výstava v zámku Žerotínů bude doplněna o stejnokroje a výstroj příslušníků československých legií a dobrovolníků a řadu dobových exponátů. V rámci výstavy se v den jejího zahájení uskuteční také přednáška historika Slezského zemského muzea v Opravě Mgr. Ondřeje Koláře, Ph.D. Zaměří se na Boje na Těšínsku a začne v prostorách výstavy v 17.00 hodin.

Výstava Obrana hranic Československa 1918-1919 potrvá v Muzejním a galerijním centru do konce března a je přístupná ve všední den kromě pondělí od 9:00 do 17:00 hodin a o víkendu od 13:00 do 17:00 hodin. Více informací o výstavě naleznete na stránkách www.magc.cz.

(smo#2019)