Výstava Krvavé valašské jaro 1945: 70 let od osvobození města Valašské Meziříčí

Výstava Krvavé valašské jaro 1945: 70 let od osvobození města Valašské Meziříčí

Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí ve spolupráci se Státním okresním archivem ve Vsetíně, Muzeem regionu Valašsko, p. o. a dalšími zapůjčiteli pro Vás připravili výstavu Krvavé valašské jaro 1945 jako připomínku 70 let od osvobození města a ukončení světového válečného konfliktu.

 

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží 6. května 2015 v 18 hodin v Muzejním a galerijním centru na zámku Žerotínů, 2. patro, Komenského 1, ve Valašském Meziříčí a potrvá do 31. července 2015.

 

Nosným prvkem výstavy budou prezentační panely, které komplexně dokumentují nejdůležitější události první poloviny roku 1945 ve vztahu k městu a jeho okolí. Návštěvníci se tak dozvědí o domácím odboji a partyzánech na straně jedné, o udavačích, konfidentech, nacistických a gestapáckých sborech na straně druhé, náletu na město, operacích sovětské armády, německé obranné taktice až k samotném osvobození města. Výstava bude obohacena o autentické artefakty (uniformy, výzbroj a výstroj vojáků, nálezy po leteckých soubojích).

Samotná výstava bude mít dynamický charakter, tzn. že v jejím průběhu budou kurátoři obměňovat jednotlivé  historické artefakty a exponáty, které jsou v souladu s její celkovou koncepcí. Bude také obohacena o výběr z cyklu Ještě jsme ve válce, který je součástí Příběhů 20. století, dokumentačního cyklu Paměť národa.

K výstavě je připravován také zajímavý a bohatý doprovodný program.

 

 

Aktuality a více informací naleznete na stránkách www.magc.cz.

 

 

 

Martin Beníček

Muzejní a galerijní centrum

Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, p.o.

+420 727 974 625

benicek@magc.cz