Výstava držitelů Ceny Rudolfa Schlattauera za rok 2010 v Galerii Sýpka

Jaroslav Koléšek / Proti sobě

Petra Brázdilová / Moje věc II

Výstava potrvá do 29. dubna 2012

 

Srdečně zveme na společnou výstavu laureátů ceny Rudolfa Schlattauera za rok 2010, kterou uděluje město Valašské Meziříčí výtvarníkům pocházejícím z našeho regionu.

Tvorba JAROSLAVA KOLÉŠKA je orientovaná na objekt a sochu. Ve svém díle reaguje na realitu okolního světa. Zejména jej ovlivňuje průmyslové prostředí a z části také přírodní nebo duchovní vnímání. O své práci říká: „Industriální prostředí je pro mě základním vodítkem k vytváření „pseudofosilií“ strojů, jejich součástí a fragmentů. Jsou představeny tak, jako by byly nalezeny v budoucnosti coby pozůstatky lidské činnosti, která dávno ztratila svůj význam. Diváka stavím do pozice archeologa znovuobjevujícího smysl věcí a důvěrně známých tvarů, ovšem už bez kontextu jejich původního použití.“

Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně - obor design. Poté pokračoval na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, v sochařském ateliéru ak. soch. Stanislava Hanzíka a ak. soch. Maria Kotrby. V současné době studuje na Fakultě výtvarných umení v Banské Bystrici.

Vede sochařský ateliér na Fakultě umění Ostravské univerzity. S Alešem Hudečkem a Katarínou Szanyiovou, byl členem výtvarné skupiny VY3.

 

PETRA BRÁZDILOVÁ obdržela v Ceně Rudolfa Schlattauera za rok 2010 čestnou cenu. Zaobírá se převážně malbou, ale koketuje i s instalacemi. Je absolventkou Střední školy sklářské ve Valašském Meziříčí a Vysoké školy umělecko-průmyslovou v Praze - obor malba.

Ve své tvorbě reaguje na okolní svět a hledá hranice mezi věcmi veřejnými a intimními. Vychází ze svých pocitů a prožitků, zároveň předefinovává předměty, které ji obklopují, ovlivňují, nebo ji jen něco našeptávají. Do svých prací vkládá hlubší význam a snaží se poukázat na to, že za maskou krásy a bezpečí se může skrývat i nečekaná hrozba.

o své práci říká: „Chci být nositelem nové informace zprostředkovávající lidské zážitky a jde mi o obecné téma popisu zkoumající již řečené. Stále bezútěšně hledám formu každé jednotlivé věci, která by podporovala celkovou obsahovou rovinu a zároveň nepoutala na sebe zbytečnou pozornost.“

V instalacích kombinuje převážně domácí spotřebiče, které transformuje do schémat. Poukazuje na to, že v myšlenkách můžeme zkonstruovat cokoli.

 

Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí má otevřeno: úterý až pátek od 9.00 do 17.00 hodin, o víkendech od 13.00 do 17.00 hodin. (vč)