Výstava Chaverut – Přátelství v Muzejním a galerijním centru ve Valašském Meziříčí

Výstava Chaverut – Přátelství v Muzejním a galerijním centru ve Valašském Meziříčí

Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí přináší ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a dalšími partnery výstavu nazvanou Chaverut – přátelství. Výstava  se koná v rámci již tradičního, jedenáctého ročníku série programů věnovaných Izraeli - CHAVERUT. Při této příležitosti otevírá MaGC soubor výstav reflektující židovskou tematiku. První část výstavy návštěvníky seznámí s historií Židů v Čechách a na Moravě, druhá část je věnována židovským tradicím a zvykům a celek uzavře výstava autorských fotografií Libora Cabáka. Vernisáž výstavy Chaverut – Přátelství se uskuteční 22. 2. 2015 v 15.30 hodin v 2. patře MaGC. Vstup je zdarma a výstava potrvá do 10. dubna.

 

Historie Židů v Čechách a na Moravě            

První část výstavy se chronologicky zaměřuje na jednotlivá historická období – středověk, novověk, období emancipace, předválečné Československo a holocaust. V druhé části poskytuje hlubší pohled na vybraná témata židovského života a historie - samosprávu židovských obcí, povolání a hospodářskou činnost, židovská sídliště, tradiční kulturu a školství, antisemitismus a diskriminaci Židů v českých zemích.

 

Židovské tradice a zvyky

V druhé části výstavy jsou panely věnovány jednotlivým tématům – pramenům judaismu, židovskému kalendáři, oslavě šabatu a jednotlivým nejvýznamnějším svátkům (Nový rok
a Den smíření, Pesach, Šavuot, Sukot, Chanuka a Purim). Další se zabývají hlavními událostmi životního cyklu – narození, svatbě a úmrtí. Součástí každého panelu je kromě textové části téměř dvacet vyobrazení nejzajímavějších kultových předmětů, rukopisů a památek převážně ze sbírek Židovského muzea v Praze, vztahujících se k danému tématu. Oslava židovských svátků je velmi tradiční, proto zde najdeme dochované rukopisy, předměty
a vyobrazení od 13. do 20. století (v některých případech až do současnosti). Výstavní panely vychází ze sbírek a stálých expozic Židovského muzea v Praze, které je pro příležitost této výstavy zapůjčilo.

 

Zmizelá židovská stopa

Soubor výstav uzavírají autorské fotografie Libora Cabáka mapující židovské čtvrti, synagogy
a hřbitovy. „Posláním výstavy je přinášet duševní odraz této kultury pomocí fotografií. Mapuje kulturu, která nenávratně zmizela před více než 70 lety za fašistické okupace tehdejšího Československa.“ uvádí autor výstavy. K vidění budou černobílé fotografie zpracované klasickou technikou a také snímky, které Libor Cabák přenáší netradiční technikou na plátno. Vystavené fotografie jsou výběrem z cyklu, ve kterém autor zachycuje převážně slezské, moravské a české reálie.Výstava Chaverut – Přátelství bude situovaná v 2. patře Muzejního a galerijního centra.
Ve všední dny, kromě pondělí, bude přístupná od 9.00 do 17.00 hodin, o víkendech pouze ve dny programů Chaverutu, tedy v neděle 8. 3. a 22. 3. 2015 od 13.00 do 16.00 hodin.

 

 

MgA. Kamila Rýparová, kurátorka Muzejního a galerijního centra
Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, p. o.
757 01 Valašské Meziříčí
Kontakt: 607 030 020, email: ryparova@magc.cz