Večer literárně hudební podruhé

Večer literárně hudební podruhé

V únoru se v meziříčském M-klubu konal první Valašský literárně-hudební večer, na kterém svou tvorbu představilo několik současných mladých umělců z našeho regionu. Uběhly dva měsíce a v tomto sklepení se připravuje již druhé setkání literátů a hudebníků založené na improvizaci. Tentokrát jim bude patřit pátek 24. dubna od 19 hodin.

Po prvním Valašském literárně-hudebním večeru došlo k několika málo změnám, a to hlavně v názvu. Ten se zkrátil na V Li-Hu a odpadl přívlastek valašský, který je tentokrát záměrně vynechán, protože dojde k obohacení slezskými, hanáckými i exotickými prvky. “Díky překladům Pavla Očenáška se dotkneme 60. let v polské poezii a vystoupení Jakuba Urbance bude dokladem toho, že angažovaná poezie nemusí sloužit k prezentaci vlastního ega a neúčinné propagandy, ale že dokáže být živá, originální a že má v současném světě opravdový smysl,“ prozradil Karel Nosek, jeden z pořadatelů V Li-Hu.

Za domáckou autorskou scénu vystoupí se svými syntetickými formami přednesu Zevrub Stéblo a kruh přednášejících doplní undergroundovou tvorbou Markéta Potáčová z Valašského Meziříčí. Svou tvorbu představí také Tomáš Orság z Nového Hrozenkova a zvláštním hostem bude Jiří Zavřel z Ostravy. Do děje večera V Li-Hu krátce svými texty zasáhnou i Karel Nosek a Klára Goldstein. Nebyl by to večer literárně-hudební, kdyby postrádal hudbu. O tu se podle svých představ opět postará vynikající Petr Bazala.

(smo#2015)