Vánoční koncerty CM Polajka

Dne 29. prosince 2012 si cimbálová muzika Polajka připravila pro posluchače ve Starém Jičíně a v Lešné vánoční koncerty. Společně s dětským pěveckým sborem Broučci při základní škole Salvátor Valašské Meziříčí zazpívali a zahráli známé koledy.

První koncert se v sobotu 29. prosince uskutečnil v kostele sv. Václava ve Starém Jičíně a měl obrovský úspěch u posluchačů, kteří zaplnili tento krásný stánek do posledního místa. Po koncertu ve Starém Jičíně se účinkující přemístili do Lešné, kde odehráli druhý koncert v kostele sv. Michaela. I tento vánoční koncert obou souborů se setkal s velkým zájmem u posluchačů, kteří odměňovali krásné zpěvy nadšeným potleskem.

Za vánoční atmosféru obou koncertů patří poděkování zpěváčkům DPS Broučci vedeným sbormistryní Žanetou Bezděkovou a Cimbálové muzice Polajka s primášem Petrem Baklíkem a jejich sólistům Evě Porubové a Jaroslavu Piškulovi.

Závěr obou koncertů ukončilo společné zpívání koled účinkujících a posluchačů.

 

(smo)