Setkání na zámku se uskutečnilo v rámci Dnů města

Setkání na zámku se uskutečnilo v rámci Dnů města

Již třetí ročník pořadu Setkání na zámku místních sborů a souborů proběhl v rámci Dnů Města Valašské Meziříčí ve čtvrtek 12. září 2013.

 

Pořadatelé Cimbálová muzika Polajka společně s Kulturním zařízením města Valašského Meziříčí letos pozvali k vystoupení DPS miniDizo ze ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí, VSPT Bača Valašské Meziříčí, MPS Tvarožná Lhota a MPS Beseda z Valašského Meziříčí.

 

V úvodu večera bylo uděleno čestné občanství města Valašského Meziříčí panu Velimiru Stanojeviči ze srbského města Čačak – překvapením pro něj byla srbská píseň v podání sólistky CM Polajka paní Evy Porubové – Štikové. Následovalo vystoupení CM Polajka s primášem Petrem Baklíkem a sólisty Evou Porubovou, Jaroslavem Piškulou a Mgr. Zdeňkem Chrásteckým, který celý večer moderoval.

 

Hezkými písněmi se uvedl sbor DPS miniDizo, který dirigovala sbormistryně Eva Ježíková. Tanečním pásmem strhnul diváky VSPT Bača ml. pod vedením Marka Štěpána za doprovodu CM Bača. Překvapením bylo zpívání a cifrování MPS Tvarožná Lhota s uměleckým vedoucím MUDr. Josefem Holubíkem. Atmosféru večera doplnil MPS Beseda se sólistou Petrem Ježem za dirigování sbormistra Stanislava Machance. Následovalo předání vybrané finanční částky z dobrovolného vstupného handicapovanému dítěti. Večer zakončily společné písně účinkujících. Všechna vystoupení provázel nadšený potlesk posluchačů.

 

Poděkování patří organizátorům: Mgr. Jiřímu Pernickému z MěstÚ Valaš. Meziříčí, řediteli KZ Valaš. Meziříčí Romanu Štěrbovi a jeho kolektivu, Jaroslavu Piškulovi z CM Polajka a partnerům – Deza a.s. Valašské Meziříčí, firma Váhala a CK Valaška.

 

 (F.P.)

 

DPS miniDIZO ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

 

MPS Tvarožná Lhota