Představte svou tvorbu v M-klubu

Představte svou tvorbu v M-klubu

M-klub ve Valašském Meziříčí dá příležitost písničkářů a hudebníkům představit svou tvorbu veřejně na pódiu. Ve čtvrtek 14. května se zde totiž bude konat Open Mic. Přihlášky mohou zájemci posílat na email info@beatabocek.com písničkářce Beatě Bocek, která bude celým večerem provázet. Speciálním hostem programu bude americký písničkář Roy Douglas. Začátek je v devatenáct hodin.

Na celém světě oblíbené večery nazvané Open Mic míří také do Valašského Meziříčí, a kde jinde by tato tradice měla začít než ve sklepení, jež dýchá historií, tedy v M-klubu. Večery Open Mic jedinečně kombinují otevřený mikrofón s koncerty profesionálních hostů. Každý, kdo se přihlásí, může publiku představit svou tvorbu a dostat se tak do povědomí lidí. Hostitelem prvního Open Micu je známá česko-polská písničkářka Beata Bocek, která do Valmezu pozvala amerického písničkáře, básníka a performera Roye Douglase žijícího v Seattlu. Toho ve své tvorbě ovlivnila řada muzikantů od tradiční hudby, přes avantgardu až po hlavní proud. Jeho písně vypráví příběhy, jsou srozumitelné a melodické, mají spád a hýří tóny, jsou dynamické a plné nenásilných zvratů, a Royova tvorba jako celek tak odráží jednotnost, kontinuitu i různorodost lidské zkušenosti.

Zájemci o účast na prvním meziříčském Open Micu mohou posílat své přihlášky přímo Beatě Bocek na email info@beatabocek.com.

(smo#2015)