PAVEL DRDA – ALOHA

PAVEL DRDA – ALOHA

Galerie Kaple vystaví díla akademického sochaře Pavla Drdy inspirované prosluněnou tropickou krajinou, kterou vstřebal při pobytu na Havaji. Pro tuto výstavu Pavel Drda vytvořil monumentální keramickou plastiku havajské krásky, jež bude celé výstavě velebit.

Od 7. února do 30. března se koná v prostoru bývalé vězeňské kaple ve Valašském Meziříčí autorská výstava sochaře pocházejícího z našeho regionu. Pavel Drda nazval svou výstavu exotickým pozdravem „Aloha“, který v havajštině vyjadřuje slova cit, láska, mír, soucit, slitování, ahoj, a samozřejmě na shledanou. Havaj jej velmi uchvátila a již delší dobu se této tématice věnuje. Středobodem jeho tvorby jsou především ženy v různorodých pozicích a celé výstavě vévodí právě sošný dívčí akt v nadživotní velikosti z černě patinované pálené hlíny, kterou nazval „Se koupající“. Jeho preferovaným materiálem je keramická hlína, které často ponechává přirozený, zemitý kolorit, nebo jej dobarvuje engobami. Intenzivně se zabývá reliéfní tvorbou, přesto u něho převládá figurální sochařství, často inspirované liniemi ženského těla. Sochám ponechává jejich kouzlo surovosti, zrnitou drsnou strukturu, kterou případně kombinuje s dalšími materiály. Jeho tvorba je hluboce humanistická – je o člověku, jeho křehkosti i síle, i o jeho prostých a nadčasových příbězích a touhách. Na výstavě představuje Pavel Drda výběr ze své současné tvůrčí práce doplněný o několik ukázek z předchozí ho období období.

Kromě jeho sochařské tvorby je prezentován i časosběrný seriál černobílých fotografií. Jeho autorem je vsetínský fotograf Robert Goláň, který sochaře a proměny tvůrčí atmosféry v jeho ateliéru dokumentuje více než deset let.

Akademický sochař Pavel Drda (1958) působí více než třicet let v ateliéru v Bystřičce na Vsetínsku. Absolvoval SPŠ keramickou v Bechyni a VŠUP v Praze v ateliéru užitého sochařství u prof. Josefa Malejovského, kdy již během studií získal mnoho ocenění. Po absolvování školy se vrátil na Valašsko, které ho vždy inspirovalo. Jeho dílo je součástí řady českých i zahraničních soukromých sbírek a je autorem více než třiceti realizací do architektury, veřejných i soukromých interiérů a exteriérů. Věnuje se i užitému uměleckému řemeslu: keramické a kovotepecké tvorbě. 

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 6. 2. 2014 v 18 hodin ve valašskomeziříčské galerii Kaple. Úvodní slovo během vernisáže pronese Mgr. Olga Mehešová a vystoupí kapela Koně a Prase.