Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí otevírá expozici barokního malíře Josefa Ignáce Sadlera

Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí otevírá expozici barokního malíře Josefa Ignáce Sadlera

Muzejní a galerijní centrum sídlící v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí otevře veřejnosti dlouhodobě plánovanou a připravovanou expozici věnující se osobnosti a tvorbě Josefa Ignáce Sadlera. Slavnostní vernisáž se uskuteční v prvním patře centra ve čtvrtek 15. září 2016 od 18 hodin. Předcházet jí budou odborné přednášky.

V rámci druhého nadzemního podlaží otevírá meziříčské Muzejní a galerijní centrum expozici věnovanou významnému baroknímu malíři Josefu Ignáci Sadlerovi (1725-1767), který svými freskami vyzdobil také zámeckou kapli Smrtelných úzkostí Ježíše Krista, jedinečný a vzácný doklad barokního nástěnného umění ve Valašském Meziříčí a okolí. V souvislosti s připravovanou obnovou této kaple bude návštěvníkům otevřena dlouhodobá dynamická expozice, jejíž základ tvoří barokní malířské originály z významných sbírkotvorných a paměťových institucí (Slezské zemské muzeum, Moravská galerie v Brně) i jednotlivých farností.  Kromě solitérních pláten, budou k vidění i práce komorního charakteru (např. křížová cesta, která je malována na měděném plechu) nebo modella, drobnější díla, která byla předkládána objednavateli ke schválení či komentáři.

„Otevřením expozice věnované Josefu Ignáci Sadlerovi chceme nejen poukázat na jeho osobu a dílo, ale podpořit i proces obnovy zámecké kaple. Jeho tvorba je v našem moravském prostředí velmi jedinečná a výrazná. Jsem velmi rád, že se podařilo naplnit přísná kritéria na prezentování barokních obrazů, domluvit se s vlastníky originálů a zapůjčit to, co bylo možné pro nás získat. Navíc celá expozice by měla mít proměnný, dynamický charakter, jakmile budou jednotlivé zápůjčky dobíhat, budou se nahrazovat dalšími. Našim cílem je nejen prezentovat návštěvníkům špičkové barokní umění, k němuž Sadlerova tvorba rozhodně patří, ale i vytvářet kvalitní doprovodný program ve smyslu odborných přednášek, hudebních koncertů apod. Cíleně chceme představovat barokní dobu a kulturu.“, komentuje připravovanou expozici vedoucí Muzejního a galerijního centra Martin Beníček.

Slavnostní vernisáži budou předcházet odborné přednášky k osobě a tvorbě Josefa Ignáce Sadlera s historičkou umění Mgr. Martinou Miláčkovou a akademickou malířkou Evou Kolmanovou. Začátek přednášek je v 17 hodin ve freskovém sále prvního patra Muzejního a galerijního centra.

 

(smo#2016)

Ondřej Smolka, PR Manager, Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p. o.

Kontakt: tel. 739 470 291, email: smolka@kzvalmez.cz, www.kzvalmez.cz