Muzejní a galerijní centrum se představí hrady lucemburské éry

Muzejní a galerijní centrum se představí hrady lucemburské éry

Muzejní a galerijní centrum sídlící v jižním křídle zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí připravilo pro zájemce další z řady besed a přednášek. Ta aktuální nese název Hrady v lucemburské éře ve Zlínském kraji a přednášet bude historik Radim Vrla z Národního památkového ústavu. Ve čtvrtek 13. října 2016 představí ve freskovém sále prvního patra nejen vznik a podobu hradů v předlucemburském období, ale zejména se zaměří na lokality Zlínského kraje, které přímo či nepřímo souvisejí se samotnou dobou vlády nejmocnější evropské dynastie 14. a 15. století. Začátek přednášky je v 18 hodin a vstupné 20 Kč.

Jen málokterý středověký panovnický rod zazářil v dějinách tak oslnivě jako Lucemburkové. Jedna z nejmocnějších evropských dynastií vládla ve 14. a 15. století mnoha zemím od východních hranic Francie až k Osmánské říši na Balkáně. Své stopy lucemburský rod zanechal i ve Zlínském kraji. Přednáška Radima Vrly v Muzejním a galerijním centru představí nejen vznik a podobu zdejších hradů v předlucembuském období, ale zejména se zaměří na lokality Zlínského kraje, které přímo či nepřímo souvisejí se samotnou dobou vlády Lucemburků.

Právě s králem Janem Lucemburským souvisejí válečné události kolem Uherského Brodu a Bánova, s pozdějším císařem Karlem IV. je úžeji spjat hrad Brumov, kde je doložen i Karlův pobyt a snad stavební činnost. Karlův bratr Jan Jindřich je spojen s budováním hradu Malenovice, ale i se získáváním šlechtických hradů a jejich přestavbou (Cimburk u Koryčan). K oběma bratrům se také váže zajímavý právní akt – nařízení zboření hadu Obřan, který byl vystavěn bez panovníkova povolení. Přednáška se zaměří i na problematiku úzké vazby některých šlechtických rodů na Lucemburky a jejich účasti na politických aktivitách (např. světlovská větev Šternberků).

(smo#2016)