Muzejní a galerijní centrum představí Josefa Ignáce Sadlera

Muzejní a galerijní centrum představí Josefa Ignáce Sadlera

Muzejní a galerijní centru připravilo na čtvrtek 26. května přednášku Martiny Miláčkové o barokním malíři Josefu Ignáci Sadlerovi, který svými freskami vymaloval nejen zámeckou kapli Smrtelných úzkostí Ježíše Krista v jižním křídle zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Přednáška se uskuteční ve freskovém sále prvního patra a začne je v 17 hodin.

Přednáška, kterou provede Martina Miláčková, představí ve stručnosti život a dílo předního olomouckého barokního malíře Josefa Ignáce Sadlera (1725–1767), který zaujímá mezi svými současníky svébytné místo. Podnikl studijní cestu do Itálie, kde jej ovlivnil malíř Corrado Giaquinto (1703–1766) a na konci svého italského pobytu získal v roce 1750 významnou cenu na římské akademii. Sadlerova tvorba je vymezena necelými šestnácti lety, proto není příliš rozsáhlá. Z šesti jeho dochovaných freskových realizací jsou pouze dvě v dobrém stavu, a to malby v Uherském Hradišti a ve Fulneku. Díky restaurování nástěnných maleb v kapli na zámku Žerotínů ve Valašském Návštěvníci navíc získají ke vstupence na přednášku bonus v podobě volné vstupenky na výstavu Mistrovská díla ze sbírek České spořitelny.

(smo#2016)