Krásenský zvoneček zná své vítěze

Krásenský zvoneček zná své vítěze

Soutěž valašskomeziříčských žáků a studentů v přednesu poezie a prózy proběhla v minulém týdnu v prostorách zámku Žerotínů. Šlo o jubilejní dvacátý ročník, při kterém se kromě samotného soutěžení také vzpomínalo. Do další dekády vstupuje „kráseňák" s novým logem.

Dvoudenní soutěž jako tradičně probíhala ve čtyřech kategoriích. Do každé z nich jednotlivé školy nominovaly své tři zástupce. Mezi nejmladšími účastníky (3. - 4. třídy) se nejlépe vedlo Alexandru Veselému ze ZŠ Vyhlídka. Tato škola byla také nejúspěšnější školou ve své kategorii. Mezi páťáky a šesťáky nenašel přemožitele Ondřej Hradil ze ZŠ Šafaříkova. I přes jeho úspěch si mezi školami v této kategorii odnesla symbolickou zvoničku za první místo ZŠ Křižná.

Ve třetí a čtvrté kategorii už dominovaly dívky. Ze žáků 7. – 9. tříd odbornou porotu nejvíce zaujala Adéla Horáková ze ZŠ Vyhlídka, mezi středoškolskými studenty dominovala Kristína Zabrucká z Gymnázia Františka Palackého. Mezi školami v těchto kategoriích uspěla ZŠ Vyhlídka, resp. místní gymnázium.

„Podle každoroční odezvy publika má setkávání na Krásenském zvonečku smysl. A s ohledem na pro mě nepochopitelné zvýšení daně na knihy bude mít setkávání s literaturou ve Valašském Meziříčí velký smysl i do budoucna," zamyslel se předseda poroty David Kroča, který kromě porotcování přednáší na katedře české literatury na Masarykově univerzitě Brno.

Jubilejní dvacátý ročník byl vhodný také pro krátké bilancování. Během vyhlašování organizátoři z Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí poděkovali jak představitelům jednotlivých škol, tak bývalým zaměstnancům KZ, kteří se na organizaci celé akce v minulosti podíleli. „Je třeba si uvědomit, že bez jejich podpory, nadšení a schopností by Krásenský zvoneček nemohl proběhnout," zamyslela se dramaturgyně S-klubu Hana Marková, která za zorganizováním celé akce stojí. Ke dvacátému výročí si „kráseňák" nadělil nové logo. Sedící dívku-čtenářku vystřídal zvoneček polní. Lukáš Martinek (lum)