Kolekce uměleckých děl 100 a jedno dílo z Krajské galerie je k vidění v Muzejním a galerijním centru

Kolekce uměleckých děl 100 a jedno dílo z Krajské galerie je k vidění v Muzejním a galerijním centru

Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí představí širší výběr významných děl bohatého fondu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně nazvaný 100+1 dílo. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 25. října od 18 hodin za přítomnosti kurátorky Pavlíny Pyšné. Výstava bude k vidění do 14. ledna.

Časový profil výstavy těží z odborného zaměření instituce, jímž je česká výtvarná scéna uplynulých dvou století, se zvláštním přihlédnutím k určitým teritoriálním specifikům.
Skladbu výstavního souboru předurčily dvě hlavní linie. Zásadní sleduje stěžejní autory a tendence v českém výtvarném umění převážně 20. století. Výstava tento pohled rozvrstvuje uvedením dalších tvůrčích poloh prezentovaných umělců. 

Z charakteru sbírky vzešlo také druhé kritérium výběru, které sledovaný úsek výtvarného umění rozšiřuje o kolekci umění 19. století, ale také o soubor děl čelných představitelů slovenské moderny. 

V souladu s ústředním záměrem představit nejhodnotnější díla sbírky Krajské galerie ve Zlíně je výstava koncipována s důrazem na obrazové a sochařské exponáty. Protože je přehlídka motivována výlučně povahou uměleckého fondu zlínské galerie, nenárokuje si obsáhnout úplný obraz výtvarné situace dané doby. Více než příběhem výtvarného dění je proto výstava příběhem sbírky, který je formulován prostřednictvím jednotlivců a jejich individuálních projevů.

Součástí výstavy je také Komentovaná prohlídka s kurátorkou Pavlínou Pyšnou. Tato procházka světem umění přesahujícího naši dobu i náš region se uskuteční ve středu 15. listopadu od 18 hodin. Vstupné je stejné jako na výstavu.

(smo#2017)