I LOVE SUPŠSVM

I LOVE SUPŠSVM

V zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí budou od 25. června do 30. září 2012 k vidění nejnovější práce studentů a pedagogů místní Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské.
V průběhu letních měsíců budou mít návštěvníci Valašského Meziříčí možnost zhlédnout průřezovou výstavu učitelů a žáků zdejší Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Výstava začne vernisáží v pondělí 25. června v 18 hodin v prostorách jižního křídla zámku Žerotínů a potrvá do 30. září.
Návštěvníci se mohou těšit na práce ze všech ateliérů, které na škole působí, tedy designu skla, uměleckořemeslného zpracování skla, užité malby a průmyslového designu. Půjde především o prezentaci závěrečných studentských prací jak klauzurních tak maturitních a ukázku z poslední tvorby jednotlivých pedagogů.
Krásné prostory s klenbami, ve kterých bude výstava probíhat, ještě nejsou zcela stavebně dokončeny, avšak hrubé betonové podlahy i absence elektrického osvětlení dodá vystaveným dílům určitou nenapodobitelnou atmosféru.
Výstavu pořádá škola ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí a Kulturním zařízením města.

 

MgA. Jitka Skočková