Cimbálová muzika Polajka uspořádala Valašské koledování

Cimbálová muzika Polajka uspořádala Valašské koledování

Ke konci uplynulého roku, v sobotu 29. prosince, uspořádala Cimbálová muzika Polajka slavnostní vánoční koncert Valašské koledování. Pozvání do kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí přijali také představitelé města Valašské Meziříčí.

Posluchače tradičního vánočního koncertu, kteří zaplnili Chrám páně do posledního místa, přivítal hned v úvodu Otec Pavel Stefan. Zároveň uvedl také jednotlivé sbory, jejichž vystoupení zahájily Cimbálové muziky Valašsko a Polajka s primáši Vojtěchem Gerlou a Petrem Baklíkem a zpěvákem Jaroslavem Piškulou skladbou Došli zme k vám na koledu.

Za doprovodu Cimbálové muziky Valašsko zazpívali Tereza, Kristýna a Jiří Kašparovi i zpěvačka Marta Santovjáková-Gerlíková. Posléze následovala Alžbětínská serenáda a skaldba Ave Maria v houslovém podání Petra Baklíka za varhanního doprovodu Petra Závičáka.

Pozvání na Valašské koledování přijal také sbor Cantio s dirigentem Petrem Závičákem. Ten se uvedl anglikánským chorálem Adeste Fideles. Dětský folklórní soubor Ovečky, pod vedením Lenky Novotné a se zpěváky Pavlínou Rišicovou a Radkem Stolařem, dodal koncertu svým podáním koled ještě kouzelnější atmosféru.

V závěru poděkoval účinkujícím starosta města Valašské Meziříčí Robert Stržínek a všem přítomným zároveň popřál mnoho úspěchů a zdraví do nového roku. Ještě než se všichni rozešli do svých domovů, tak si společně zazpívali skladby Tichá noc a Narodil se Kristus Pán.

Poděkování patří hejtmanu Jiřímu Čunkovi, jež nad koncertem převzal záštitu, městu Valašské Meziříčí, Kulturnímu zařízení města Valašského Meziříčí a firmám Deza a. s., Váhala a spol. s r. o. a Robe lighting. Zvláštní poděkování za přípravu a organizaci koncertu patří předsedovi Cimbálové muziky Polajka Jaroslavu Piškulovi.

(smo#2019)