BESEDA V ROCE 2012

     S končícím rokem 2012 i Mužský pěvecký sbor Beseda ve Valašském Meziříčí bilancuje svou činnost. Nahlédněme tedy do výkazu jeho aktivit. Zpěváci sboru absolvovali v tomto kalendářním roce 41 zkoušku. Konaly se vždy každé pondělí ve zkušebně v budově bývalého zemědělského a potravinářského učiliště na Sokolské ulici. Průměrná účast zpěváků byla 20 členů sboru na jedné zkoušce. Mimo pravidelných zkoušek absolvoval sbor jedno celodenní soustředění a jedno třídenní soustředění za účelem intenzivního nácviku programu na slavnostní koncert ke 150. výročí založení sboru.

     Koncertní vystoupení absolvoval sbor v předprázdninovém období dvě. Jedno bylo při příležitosti výročí založení klubu důchodců v obci Rouské, druhé pak společně s Ženským pěveckým sborem Hedvika ve Všechovicích v rámci  akce „Noc kostelů“.

     Vyvrcholením činnosti sboru v letošním roce bylo uspořádání slavnostního koncertu u příležitosti 150. výročí jeho založení, který se uskutečnil dne 9. listopadu. Na jeho programu byly skladby W.A. Mozarta, Antona Brucknera, Bedřicha Smetany, Pavla Křižkovského, Leoše Janáčka, Josefa Bohuslava Foerstera, Ferdinanda Vacha, Josefa Nešvery a dalších. Tři skladby byly zpívány společně s Ženským pěveckým sborem Hedvika. Ten také zazpíval samostatně další tři skladby hudebního skladatele Antonína Tučapského s doprovodem cimbálu v podání Jaroslava Kneisla. Koncertu se zúčastnil i zástupce Unie českých pěveckých sborů – předseda oblastního výboru pro Zlínský a Jihomoravský kraj ing. František Nantl, který po skončení koncertu ocenil za dlouholetou činnost ve sboru předáním zlatých odznaků tyto zpěváky: 1. tenor – Petr Jež, Miroslav Šrámek, 2. tenor – Miloslav Havlík, Eduard Pobucký, 1. bas - Vladimír Dospěl,  Peter Palla, Antonín Přikryl, 2. bas – Milan Axmann, Josef Hurský, Stanislav Machanec. K příležitosti 150. výročí založení Besedy byl vydán almanach autora Josefa Kramáře a také pamětní list, jehož tvůrci jsou Josef Válek a Vítězslav Zachrdla.

     V předvánočním období připravil Mužský pěvecký sbor Beseda vystoupení pro klienty a pracovníky hospice Citadela ve Valašském Meziříčí a dále se již tradičně podílel na přípravě společného vystoupení s Ženským pěveckým sborem Hedvika v Lapidáriu kostela Svaté Trojice při provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

   Do aktivit sboru je bohužel nutno zahrnout i jeho pěvecká vystoupení při úmrtí členů Besedy. V letošním roce se takto Beseda rozloučila s Lubomírem Petrášem, Milanem Ondřejem a Jaromírem Ondrouškem.

     Osm zpěváků Besedy je zároveň činných v Moravském mužském pěveckém sdružení Haná v Olomouci a podílí se na koncertní činnosti tohoto sdružení v Olomouci a jeho okolí.

      

 

Stanislav Machanec                                                                                               sbormistr