Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí představí aktuální práce studentů a pedagogů ateliéru Malby I. Fakulty umění Ostravské univerzity.

 Galerie Sýpka ve Valašském Meziříčí představí aktuální práce studentů a pedagogů ateliéru Malby I. Fakulty umění Ostravské univerzity.

Výstava nesoucí název „Nábor“ je výběrem z aktuální tvorby pedagogů a studentů atelieru Malba I.  Fakulty umění Ostravské Univerzity. Výstava nabízí možnost k přemýšlení, prožívání a dialogu několika generací a citlivým výběrem dochází k tomu, že věci různých autorů spolu komunikují. Tyto vizuální vazby s bohatým spektrem námětů zaplní galerii Sýpka až po strop. Úvodního slova vernisáže se ujme jeden z vystavujících, Daniel Balabán, vedoucí ateliéru. Vernisáž výstavy se uskuteční 24. února v 18.00 hodin a výstava potrvá do 15. dubna 2016.

 

Pod vedením Daniela Balabána a jeho asistentů Václava Rodka a Iva Sumce dostává tvorba studentů a studentek charakteristické rysy jako jsou: příklon k figuraci, osobní i sociální obsahy, důraz na experiment a malířskou kvalitu. Vystavené práce jsou výsledkem jak vlastního vývoje studentů, formování jejich vizuálního jazyka, tak samozřejmě výsledkem didaktické činnosti a tvorby profesorů. Obrazy studentek, Moniky Chovancové, Kláry Paulové, Gabriely Zelenkové, Hedviky Dalecké, Venduly Brtusové, Gabriely Cyrusové a Karolíny Bulovérůznými způsoby odkazují na ryze osobní, ženská témata jako jsou například řeč těla a hledání místa v nepevném světě. Vystavená díla byla vytvořena během posledního období klauzur a jsou ukázkou aktuální tvorby naznačující další vývoj autorů.

 

Díla nepřehlédnutelné osobnosti současné umělecké scény Daniela Balabána jsou charakteristické paradoxní narací. Asistent ateliéru Ivo Sumec se v malbách snaží uvolnit sílu, monumentalitu i poezii obyčejných věcí a Václav Rodek ve svých malířsky experimentálních obrazech balancuje na hraně mezi abstrakcí a figurací.

 

 „Impulzem vystavené malířské práce bylo zaujetí zážitkem, ať už vnitřním nebo vnějším, ale i ideou či překvapujícím zjištěním. Bez tohoto impulzu, emotivně vázaného, by nebyl důvod k následné práci a realizaci. Realizace sama, od nápadu, skici, myšlenkového konceptu, je procesem hledání, zkoušení, zavrhování, dotahování až k výslednému výstupu, jehož jsme svědky. Přínos těchto prací je zřejmý, především pro autory samotné a je důležitým milníkem a ukazatelem pro jejich další tvorbu. Věřím, že v osobnosti vyrůstají mnozí umělci, kteří zde vystavují a navzájem se konfrontují v rámci ateliéru. Společným rysem jim je, že tvoří z vnitřní potřeby, protože je to baví, protože se malbou chtějí sdělit a něco se dozvědět o sobě samých,“ vyslovil Daniel Balabán.

 

ATELIÉR MALBA I. FAKULTA UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY - NÁBOR
Vernisáž: 24. 02. 2016 v 18.00 hodin
24. 02. 2016 – 15. 04. 2016
Úvodní slovo: Daniel Balabán