Informace - Koronavirus

Od 22. října 2020 od 6 hodin se nemohou konat tyto akce (celé znění usnesení vlády):

koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce...

Omezení kulturních akcí od 12. října 2020

Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.

Vláda od 5. října omezuje hromadné akce

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.:

Nařízení Ministerstva zdravotnictví platné od 18.09.

Aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR stanovují: Podrobně na www.koronavirus.mzcr.cz.

Od 10. září platí povinnost nošení roušek

Od 10. září platí povinnost nošení roušek (celé znění mimořádného opatření): uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj), ve společných prostorách uvnitř škol a školských...