Se slavnými architekty po Zlínském kraji - ZDENĚK PLESNÍK, HUBERT GESSNER /6. 12. 2012 - 20. 1. 2013/

Se slavnými architekty po Zlínském kraji  -  ZDENĚK PLESNÍK, HUBERT GESSNER /6. 12. 2012 - 20. 1. 2013/

Výstava prezentuje tvorbu dvou slavných architektů, rodáků ze Zlínského kraje, valašsko-meziříčského Zdeňka Plesníka a valašsko-klobouckého Huberta Gessnera, působící v minulosti převážně ve Zlínském kraji. Oba architekti se podepsali nemalým přičiněním na ráz Zlínského kraje svými architektonickými stavbami a zanechali tak nemalou stopu.

 

Výstava pojednává o jedinečné tváři architektury v obrazech, fotografiích, plánech a v příbězích, o architektech, stavebnících, stavitelích.

 

Po premiérové výstavě ve Zlíně se tato expozice přesouvá do Valašského Meziříčí a naskytuje se jedinečná možnost shlédnout devatenáct výstavních panelů s texty, doplněné o aktuální i staré fotografie vzácných architektonických skvostů obou umělců.

 

Architekt Zdeněk Plesník se narodil v roce 1914 ve Valašském Meziříčí. Architekturu studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Akademii výtvarných umění. V letech 1941 až 1945 pracoval ve zlínských filmových ateliérech. Během školní praxe ve Stavebním oddělení firmy Baťa v letech 1937-1939 se seznámil se standardní litou železobetonovou skeletovou konstrukcí. Navázal na meziválečný odkaz a tradici zlínské výstavby.

Navrhl řadu průmyslových staveb, veřejných i administrativních budov, škol a mnoho rodinných domů. Projektoval například strojírenský závod MEZ v Hulíně, Centroprojekt ve Zlíně, hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, administrativní budovy Zbrojovky ve Vsetíně a další stavby v kraji, v řadě míst republiky i v zahraničí (např. rozhlasový vysílač a tiskárnu v Pekingu).

Zanechal po sobě ve Zlíně také tři významné vilové stavby - přestavbu vily pro cestovale Miroslava Zikmunda, vilu pro jeho společníka Jiřího Hanzelku a vilu pro skladatele Zdeňka Lišku.

Zemřel v roce 2003.

 

Architekt Hubert Gessner se narodil 20. října 1871 ve Valašských Kloboukách. V letech 1885 -1889 studoval na státní německé průmyslové škole v Brně a pak pokračoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni u profesora Otto Wagnera.

Projektoval především kroměřížský Zemský léčebný ústav Františka Josefa I. pro choromyslné včetně ústavního kostela sv. Cyrila a Metoděje, svou vůbec největší stavební práci a ve své době největší stavební dílo na Moravě (dnešní Psychiatrická léčebna Kroměříž).

Hubert Gessner je považován za jednoho z nejvýznamnějších středoevropských architektů první poloviny 20. století.

Zemřel ve Vídni 29. ledna 1943.

 

Výstava se koná pod záštitou starosty města Valašského Meziříčí Jiřího Částečky a vznikla ve spolupráci Města Valašského Meziříčí a FOIBOS BOOKS, s.r.o.
 
Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince 2012 ve vestibulu Kina Svět ve Valašském Meziříčí.
 
Expozici bude zpřístupněna do 20. ledna 2013 denně od 16.00 hod. do 21.00 hod. ve vestibulu Kina Svět. Po domluvě s vedením kina je možná i individuální návštěva.

 

www.slavnestavby.cz

www.valasskemezirici.cz

 

Kontak pto individuální návštěvu: 

Kino Svět, Nábřeží 268, Valašské Meziříčí, tel.: 571 622 766, mob.: 731 187 727, e-mail: kino@kzvalmez.cz