Pomozte Magc s výstavou

Pomozte Magc s výstavou

Muzejní a galerijní centrum v jižním křídle zámku Žerotínů oslovuje širokou veřejnost s nabídkou spolupráce na výstavě Lovecká sezóna, která se uskuteční od konce listopadu tohoto roku do konce ledna příštího roku. Kurátoři centra by rádi oslovili myslivecké spolky, jednotlivé myslivce, lovce i veřejnost s žádostí o zapůjčení exponátů na výstavu, která bude přibližovat fenomén myslivosti - loveckých trofejí, starých zbraní, obrazů s náměty myslivosti, spisů, deníků, listin a rarit či jiných zajímavostí.  Pro bližší informace můžete kontaktovat kurátory Muzejního a galerijního centra:
Martin Beníček, benicek@magc.cz, 727 974 625. Adéla Maćkowiaková, mackowiakova@magc.cz, 727 984 738.